Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Sammanställning av myndigheters arbete med klimatanpassning

Granskad:

Sammanställningen omfattar ett aktuellt urval av myndigheters arbete med klimatanpassning som bedömts vara relevant för regeringsuppdraget att samordna nationell klimatanpassning för den byggda miljön fram till första juli 2022.

För att underlätta för de som arbetar med klimatanpassning inom området ”den byggda miljön” har Boverket låtit Sweco sammanställa ett aktuellt urval av myndigheters arbete med klimatanpassning som bedömts vara relevant för regeringsuppdraget att samordna nationell klimatanpassning för den byggda miljön från 2007 fram till första juli 2022.

Sammanställningen omfattar:

  • Statliga offentliga utredningar (SOU) som berör samhällets klimatanpassning
  • Vilket ansvar olika myndigheter har för klimatanpassning enligt myndigheternas instruktion
  • Vilka regeringsuppdrag om klimatanpassning som lagts.

Rapporten är en omfattande sammanställning över SOU, förordningar, rapporter, direktiv med mera. Sammanlagt redovisas 35 avslutade och 4 pågående SOU, 25 myndighetsinstruktioner och ett 100-tal regeringsuppdrag. Tillsammans med rapporten levereras en datasammanställning med de presenterade dokumenten.

Sammanställningen är avgränsad till:

  • Klimatanpassningen av samhället. Antropogena utsläpp av växthusgaser eller samhällets energianvändning ingår inte i uppdraget.
  • Inventeringen ska omfatta tidsperioden från och med publiceringen av klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) till och med 1 juli 2022.
  • Rapporten fokuserar på de myndigheter som ingår i Boverkets närmaste samverkansgrupp (Boverket, länsstyrelserna, MSB, SGI och SMHI) samt övriga myndigheter som anges i klimatanpassningsförordningen SFS 2018:1428, 1 §.

Sammanställningen har genomförts genom informationssökning på myndigheternas och regeringens hemsidor. Regleringsbrev sedan 2008 för relevanta myndigheter har genomsökts, och myndigheterna har i vissa fall kontaktats för att få tag i rätt dokument. Myndighetsnätverket för klimatanpassning ger även ut nyhetsbrev fyra gånger om året vilka har sökts igenom.

I informationssökningen har följande sökord använts: klimatanpassning, resiliens, förändrat klimat och sårbarhet. Mellan 1 juni 2021 och 1 juli 2022 har även sökorden dricksvatten, vattenförsörjning och klimatförändring inkluderats i sökningen. Mellan 1 juni 2021 och 31 december 2021 inkluderades även den byggda miljön i sökningen.

Du når sammanställningen via ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen