Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nu gällande BBR

Granskad:

På denna sida får du tips om hur du lätt kan hitta nu gällande Boverkets byggregler, BBR. I texten informeras också om hur man kan hänvisa till BBR, om de senaste ändringarna i BBR och dess övergångsbestämmelser.

Nu gällande BBR

Du hittar nu gällande BBR via länken under Relaterad information. Överst på sidan finns en konsoliderad version av BBR. Konsoliderad version innebär att författningens ursprungliga lydelse har uppdaterats med alla ändringar som har gjorts i författningen. Tänk på att i en konsoliderad version finns inte ikraftträdande- och övergångsbestämmelser med. Dessa finns i stället i slutet av varje ändringsförfattning

Varje ändring av BBR får ett BFS nummer. BFS står för Boverkets författningssamling. Det ursprungliga författningsnumret för BBR, grundförfattningsnumret är BFS 2011:6. BBR ändrades den 1 september 2020 genom BFS 2020:4 (BBR 29).

Hänvisningar till BBR

När man hänvisar till BBR bör man hänvisa till grundförfattningsnumret. Om man vill hänvisa till BBR vid en viss tidpunkt bör man även lägga till BFS nummer för den sista ändringen, till exempel Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2016:13, BBR.

Senaste ändringar av BBR

BBR ändrades den 1 september 2020 genom BFS 2020:4 (BBR 29). Du kan läsa om ändringarna i "Relaterad information".

Illustration av BBR som visar datum för ikraftträdande och övergångstider. Illustration: Boverket
Så här kan du läsa tidslinjen

I illustrationen av BBR anges heldragna och streckade pilar för de olika utgåvorna av BBR. Pilarna anger under vilken tidsperiod respektive utgåva kan eller kunde tilläm­pas. De heldragna pilarna markerar den tidsperiod då utgåvan var tillämplig eftersom den då var den nyaste utgåvan. De streckade pilarna visar under vilken tid en viss utgåva fick tillämpas till följd av övergångsbestämmelser till en nyare utgåva.

Exempel: den sammanlagda pilen för BBR 25, heldragen plus streckad, anger den tid under vilken BBR 25 kunde tillämpas, det vill säga 1 juli 2017 – 1 januari 2019. Den hel­dragna pilen visar den tidsperiod då BBR 25 var den nyaste utgåvan i kraft och där­för var tillämplig, det vill säga 1 juli 2017 – 1 juli 2018. Den streckade pilen visar den tidsperiod då det visserligen fanns en nyare utgåva, BBR 26 men då BBR 25 likväl fortfarande fick tillämpas på grund av övergångsbestämmelserna till BBR 26.

Illustrationen är endast schematisk och ger inte en helt fullständig bild över när de olika utgåvorna kan tillämpas, eftersom det i en och samma ändring av BBR kan vara olika övergångstider för olika delavsnitt.

 • BBR 18 - BFS 2011:6. Grundförfattning. Ikraftträdande 2 maj 2011.
 • BBR 19 - BFS 2011:26. Omtryck. Ikraftträdande 1 januari 2012. Övergångstid fram till 1 januari 2013.
 • BBR 20 - BFS 2013:14. Ändringsförfattning. Ikraftträdande 1 juli 2013. Övergångstid fram till 1 juli 2014.
 • BBR 21 - BFS 2014:3. Omtryck. Ikraftträdande 1 juli 2014 . Övergångstid fram till 1 juli 2015 respektive 1 juli 2016.
 • BBR 22 - BFS 2015:3. Ändringsförfattning. Ikraftträdande 1 mars 2015. Övergångstid fram till 1 mars 2016.
 • BBR 23 - BFS 2016:6. Ändringsförfattning. Ikraftträdande 1 juli 2016. Övergångstid fram till 1 juli 2017.
 • BBR 24 - BFS 2016:13. Ändringsförfattning. Ikraftträdande 15 december 2016. Ingen övergångstid.
 • BBR 25 – BFS 2017:5. Ändringsförfattning. Ikraftträdande 1 juli 2017. Övergångstid fram till 1 juli 2018.
 • BBR 26 - BFS 2018:4. Ändringsförfattning. Ikraftträdande 1 juli 2018. Övergångstid för vissa regler fram till 1 januari 2019.
 • BBR 27 – BFS 2018:5. Ändringsförfattning. Ikraftträdande 1 januari 2019. Övergångstid för viss regel förlängs fram till 1 oktober 2019.

 • BBR 28 – BFS 2019:2. Ändringsförfattning. Ikraftträdande 1 oktober 2019. Ingen övergångstid.

 • BBR 29 - BFS 2020:4. Ändringsförfattning. Ikraftträdande 1 september 2020. Övergångstid för vissa regler till 1 september 2021.

Information om ikraftträdande och övergångsbestämmelser samt information om grundförfattning, ändringsförfattning, omtryck och konsoliderad version hittar du i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen