Nu gällande BBR

På denna sida får du tips om hur du lätt kan hitta nu gällande BBR. I texten informeras om de senaste ändringarna i BBR och dess övergångsbestämmelser.

Du hittar nu gällande BBR under rubriken Boverkets författningssamling i "Relaterad information".

Varje ändring av BBR får ett BFS nummer. BFS står för Boverkets författningssamling. Det ursprungliga författningsnumret för BBR, grundförfattningsnumret är BFS 2011:6. När man hänvisar till BBR bör man hänvisa till grundförfattningsnumret. Om man vill hänvisa till BBR vid en viss tidpunkt bör man även lägga till BFS nummer för den sista ändringen, till exempel Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2016:13, BBR.

BBR finns även i konsoliderad version. Konsoliderad version innebär att författningens ursprungliga lydelse har uppdaterats med alla de ändringar som har gjorts i författningen. Tänk på att i en konsoliderad version finns inte ikraftträdande- och övergångsbestämmelser med. Dessa finns i stället i slutet av varje ändringsförfattning.

Senaste ändringar av BBR

BBR ändrades den 1 januari 2019 genom BFS 2018:15, BBR 27. Ändringen gäller förlängd övergångstid. Under "Relaterad information" kan du läsa mer om den förlängda övergångstiden. Notera att BBR 27 inte finns med i illustrationen nedan.

Tidslinje gällande BBR
Illustration av BBR som visar datum för ikraftträdande och övergångstider. Illustration: Boverket / Altefur Development
  • BBR 18 - BFS 2011:6. Grundförfattning. Ikraftträdande 2 maj 2011.
  • BBR 19 - BFS 2011:26. Omtryck. Ikraftträdande 1 januari 2012. Övergångstid fram till 1 januari 2013.
  • BBR 20 - BFS 2013:14. Ändringsförfattning. Ikraftträdande 1 juli 2013. Övergångstid fram till 1 juli 2014.
  • BBR 21 - BFS 2014:3. Omtryck. Ikraftträdande 1 juli 2014 . Övergångstid fram till 1 juli 2015 respektive 1 juli 2016.
  • BBR 22 - BFS 2015:3. Ändringsförfattning. Ikraftträdande 1 mars 2015. Övergångstid fram till 1 mars 2016.
  • BBR 23 - BFS 2016:6. Ändringsförfattning. Ikraftträdande 1 juli 2016. Övergångstid fram till 1 juli 2017.
  • BBR 24 - BFS 2016:13. Ändringsförfattning. Ikraftträdande 15 december 2016. Ingen övergångstid.
  • BBR 25 – BFS 2017:5. Ändringsförfattning. Ikraftträdande 1 juli 2017. Övergångstid fram till 1 juli 2018.
  • BBR 26 - BFS 2018:4. Ändringsförfattning. Ikraftträdande 1 juli 2018. Övergångstid för vissa regler fram till 1 januari 2019.

Information om grundförfattning, ändringsförfattning, omtryck och konsoliderad version hittar du här

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej