På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Besiktning av byggnader för energideklarationer

Granskad:

Det finns i 8 § lagen om energideklaration för byggnader ett krav på besiktning av byggnaden på plats innan en energideklaration upprättas. Det finns också undantag från kravet på en sådan besiktning.

Byggnader som är undantagna från att besiktigas på plats

Regeringen har meddelat föreskrifter om generella undantag från kravet på besiktning på plats. De generella undantagen är att:

  • Byggnaden är ett enbostadshus och har liknande utformning, storlek och energiegenskaper som en annan byggnad som har besiktats och överensstämmelsen garanteras av den oberoende experten,
  • Energideklarationen avser en del av en byggnad som har samma utformning, storlek och energiegenskaper som en annan del av byggnaden och den delen har besiktats,
  • Byggnaden är ny eller har dokumenterat god energiprestanda, eller
  • Den som upprättar energideklarationen bedömer att kostnaden för besiktningen kommer att motsvara minst hälften av försäljningspriset för byggnaden.

Dessa föreskrifter omfattar dock inte ett undantag från platsbesiktning på grund av den rådande situationen med risk för spridning av coronaviruset. Inte heller Boverket har rätt att föreskriva om ett sådant undantag. Boverket har däremot föreskrivit om besiktningens omfattning.

Varför ska byggnaden besiktas?

Energiexperten ska utföra en besiktning av byggnaden så att byggnadens energiprestanda kan fastställas. Besiktningen ska även utföras så att anpassade och kostnadseffektiva rekommendationer om åtgärder kan lämnas till hur byggnadens energianvändning kan effektiviseras. Detta ska ske med bibehållen eller förbättrad inomhusmiljö och utan negativa konsekvenser för byggnadens tekniska egenskaper eller kulturvärden.

Hur omfattande ska besiktningen vara?

Omfattningen av besiktningen ska bedömas av energiexperten utifrån de uppgifter byggnadens ägare har lämnat till experten. För att en tillförlitlig energideklaration ska kunna upprättas ska den oberoende experten kunna verifiera de uppgifter som byggnadens ägare lämnat om byggnadens energianvändning och temperaturreglerade area (Atemp) och i övrigt säkerställa att lämnade uppgifter är korrekta. Om byggnaden omfattas av restriktioner, till exempel besöksförbud, på grund av risk för smittspridning av coronavirus och energiexperten bedömer att en erforderlig besiktning inte får göras, kan inte en energideklaration upprättas. Energideklarationen får då istället upprättas när dessa restriktioner inte längre föreligger.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen