Vem gör vad i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag om du ansöker om kontantbidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas som huvudregel som ett kontantbidrag, om inte du och kommunen kommer överens om någon annan bidragsform.  Bidragssystemet bygger på en viss rollfördelning. Rollfördelningen innebär bland annat att bostadsanpassningsbidrag lämnas till dig personligen oavsett om du äger din bostad eller bor i en hyres- eller bostadsrätt.

Om du ansöker om kontantbidrag förekommer flera olika aktörer i ett ärende och alla har olika roller. I figuren kan du se vem som gör vad i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag.

Vem gör vad. Beskrivning av vem som gör vad i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag, kontantbidrag.
Vem gör vad. Beskrivning av rollerna i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag, kontantbidrag. Klicka på bilden för att få den i ett större format Illustration: Boverket / Altefur Development

Rollfördelning

Rollfördelningen när bostadsanpassningsbidrag beviljas som ett kontantbidrag innebär bland annat att kommunens roll är – om rätt till bidrag föreligger – att till dig som söker lämna ett bidrag, det vill säga ett beslut på en summa pengar, som motsvarar skälig kostnad för de åtgärder som beviljas. 

Din roll är därefter att välja entreprenör, att sluta avtal med entreprenören om åtgärdernas utförande och att betala entreprenören när arbetet är klart. Det är alltså ingen skillnad jämfört med om du hade valt att inte söka något bostadsanpassningsbidrag. Avtalet mellan dig och entreprenören ska följa vanliga regler för avtal och du ska på detta sätt kunna påverka åtgärdernas utförande. Om du inte är nöjd med entreprenörens eller leverantörens prestation kan du under vissa förutsättningar hålla inne med din prestation, det vill säga betalningen. För att du inte ska fråntas denna möjlighet till påtryckningsmedel utgår lagen ifrån att bidraget betalas ut till dig som söker bidraget, efter det att åtgärderna utförts och kostnaderna redovisats, och att du därefter betalar leverantören eller entreprenören. Med hänsyn till de bestämmelser som finns för att stärka konsumenters rättigheter är det viktigt att avtalet om entreprenaden sluts mellan dig och entreprenören och inte mellan kommunen och entreprenören. Du kan läsa mer om detta i Konsumentverkets digitala vägledning "Hallå konsument". Du finner en länk dit under "Relaterad information".

Fastighetsägarens medgivande

Av lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att du i vissa fall för att få bidrag måste ha ett medgivande att få utföra anpassningsåtgärden respektive en utfästelse att du inte ska behöva ersätta för återställning av åtgärden. Du kan läsa mer om detta om du klickar på länken "Medgivande från ägare och nyttjanderättshavare" i "Relaterad information".

Kommunens serviceskyldighet

Kommunen har en serviceskyldighet enligt bestämmelserna i förvaltningslagen (2017:900) som innebär att du beroende på ditt behov av hjälp kan få bistånd från kommunen med olika delar av hanteringen av ditt bidrag.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej