På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Validering av ackrediterat företag för kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar

En kortfattad beskrivning av yrket/behörigheten.

Hissar och vissa andra motordrivna anordningar ska kontrolleras

 1. innan anordningen tas i bruk första gången (första besiktning),
 2. med intervaller på minst sex månader och högst sex år (återkommande besiktning), eller
 3. innan anordningen för första gången tas i bruk efter att ha ändrats (revisionsbesiktning).

Vid besiktningen ska det kontrolleras om anordningen uppfyller de krav på skydd för säkerhet och hälsa som avses i 8 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) och anslutande föreskrifter (Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, BFS 2011:12 med ändringar).

En besiktning ska utföras av kontrollorgan som ackrediterats för uppgiften.

Kontrollorgan kan ackrediteras för olika slags anordningar. Ackreditering kan omfatta ett helt område, till exempel hissar, men kan även vara begränsad till en viss typ av anordning inom ett område.

Kontrollorgan kan ackrediteras för antingen befogenhetsområdena K och B eller enbart befogenhetsområde B. Befogenhetsområde K omfattar konstruktionskontroll. Befogenhetsområde B omfattar installationskontroll samt sådan kontroll som ingår i återkommande besiktning.

Behörighetskrav

Ett kontrollorgan som ackrediteras för att utföra sådan kontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk som avses i 5 kap. 8–11 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) ska vara av Typ A enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012 samt uppfylla de krav som anges nedan.

Kontrollorganet ska skicka in kopia av ackrediteringsintyget till Boverket.

Ackrediterade kontrollorgan ska ha personal med kvalifikationer inom det eller de befogenhetsområden som ackrediteringen avser. Personalen ska vara antingen tillsvidareanställd eller knuten till kontrollorganet genom avtal. Personalen ska ha praktisk erfarenhet av det eller de slags anordningar som ackrediteringen avser.

Minst en anställd ska ha lägst allmän behörighet för lågspänning (ABL) enligt 1 kap. 5 § Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2013:1) om behörighet för elinstallatörer.

I den tekniska ledningen för ett kontrollorgan som ackrediteras för befogenhetsområde K ska det finnas minst en person med för uppgiften relevant civilingenjörsutbildning eller motsvarande kunskap.

I ett kontrollorgan som ackrediteras för befogenhetsområde K ska det finnas ansvarig kontrollpersonal som uppfyller följande krav.
Teori: Kontrollpersonalen ska ha lägst treårig gymnasieutbildning med relevant fackinriktning eller motsvarande kunskaper. De ska dessutom ha kompletterande teoretisk utbildning inom de områden och för de slags anordningar som den personliga befogenheten ska avse.

Den kompletterande utbildningen ska, beroende av aktuell anordning, innefatta

 • författningar och standarder inom området
 • material och svetsteknik
 • schemagranskning
 • tillverknings- och installationsmetoder
 • kontrollomfattning
 • beräkningsmodeller
 • kunskaper om objekt och system inom området och
 • kunskaper motsvarande dem som gäller för att erhålla begränsad behörighet (BB1) enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2013:1) om behörighet för elinstallatörer.

Praktik: Kontrollpersonalen ska ha genomgått praktikutbildning under handledning av behörig beräknings- eller kontrollingenjör. Utbildningen ska ha gett praktikanten möjlighet att själv utföra och redovisa konstruktionskontrolluppdrag under erfaren teknisk ledning och övervakning.

I ett kontrollorgan som ackrediteras för befogenhetsområde B ska det finnas ansvarig kontrollpersonal som uppfyller följande krav.

Teori: Kontrollpersonalen ska ha lägst treårig gymnasieutbildning med relevant fackinriktning eller motsvarande kunskaper. De ska dessutom ha kompletterande teoretisk utbildning inom de områden och för de slags anordningar som den personliga befogenheten ska avse.

Den kompletterande utbildningen ska, beroende av aktuell anordning, innefatta

 • författningar och standarder inom området
 • kontroll, kontrollomfattning och kontrollfilosofi
 • utförande av kontroll
 • grundläggande kunskaper i konstruktionskontroll
 • schemagranskning
 • kunskap om objekt inom området
 • kunskap motsvarande vad som gäller för att erhålla begränsad behörighet (BB1) enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2013:1) om behörighet för elinstallatörer och
 • kunskap om förväntade skadetyper.

Praktik: Kontrollpersonalen ska ha genomgått praktikutbildning under handledning av behörig kontrollingenjör. Utbildningen ska ha gett praktikanten möjlighet att själv utföra och redovisa kontrolluppdrag under erfaren teknisk ledning och övervakning.

För att få utföra installationskontroll krävs ett års erfarenhet av återkommande besiktning.

Hur får man sin behörighet eller utbildning från annat EES-land bedömd och validerad?

Utländsk utbildning och yrkeserfarenhet bedöms och valideras av Boverket. Därefter utfärdar Boverket ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Boverket har också möjlighet att genomföra språkkontroll.

Efter att ha fått Boverkets beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer kan den sökande vända sig till lämpligt ackrediteringsorgan, som prövar övriga förutsättningar för ackreditering.

E-postadress

Ansökan skickas till: registraturen@boverket.se

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen