Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Likabehandling av romer på bostadsmarknaden

Granskad:
En man går förbi en lekplats.
Foto: Peter Kroon

Boverket har inom ramen för regeringens långsiktiga strategi för romsk inkludering 2012–2032 tagit fram en utbildning som syftar till att motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Webbutbildningen ”Likabehandling av romer på bostadsmarknaden” har tagits fram tillsammans med ett nätverk bestående av företrädare för romer, fastighetsägare och hyresvärdar.

Kunskap kan bidra till att motverka diskriminering

Romer är ett av Sveriges fem minoritetsfolk. Det är en heterogen grupp som har funnits i landet i över 500 år. Romernas väg genom historien är kantad av diskriminering, fördomar och förtryck. Det har påverkat deras möjligheter att delta på lika villkor som andra i det svenska samhället, inte minst på bostadsmarknaden. Med generell kunskap om normer, likabehandling och makt och specifik kunskap och förståelse för hur historien än idag påverkar romers situation på bostadsmarknaden kan vi förändra nyanserna i vårt bemötande och bidra till att motverka diskriminerande beteenden som kan drabba romer.

Webbutbildning

Klicka på länken nedan för att ta del av utbildningen ”Likabehandling av romer på bostadsmarknaden”.

Informationsfilmer

Som en del av en marknadsföringskampanj har Boverket tagit fram tre korta informationsfilmer med olika budskap.

Film 1

Filmen sätter fokus på den utbredda diskriminering som finns av romer på bostadsmarknaden i Sverige i dag – både när man söker bostad och i själva boendet. En koppling görs till den antiziganistiska politik som fördes i Sverige under första delen av 1900-talet, med övergrepp och kränkningar som i tid var sanktionerade av staten.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Film 2

Filmen uppmuntrar till att ifrågasätta om man själv har fördomar mot romer, om man har råkat diskriminera någon utan att vara medveten om det och om man vågar säga ifrån om man hör någon annan uttrycka sig antiziganistiskt.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Film 3

Filmen fokuserar på vikten av att synliggöra romarelaterade frågor på bostadsmarknaden och vad bostadsbolag kan göra för att motverka diskriminering av romer.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Regeringens strategi för romsk inkludering

För att göra det möjligt för romer att delta på lika villkor som andra på alla områden i det svenska samhället, har regeringen beslutat om en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering under åren 2012–2032. Det övergripande målet med strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha samma möjlighet i livet som den som inte är rom. Bostad är ett av sex områden som pekas ut som viktiga för att förbättra romers levnadsvillkor.

Boverket på Mänskliga Rättighetsdagarna

Boverket medverkade på Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala och arrangerade tillsammans med bland andra Uppsala kommun ett digitalt seminarium om diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Seminariet spelades in och är tillgängligt via länken i ”Relaterad information”. Seminariet inleds med citat från intervjuer som Boverket genomförde i arbetet med myndighetens nulägesbeskrivning om romsk inkludering. Citaten visar bland annat på olika strategier som de romska intervjupersonerna utvecklat för att hantera ett diskriminerande bemötande. Helene Bogren, expert inom social hållbarhet, sammanfattar därefter nulägesbeskrivningen och ger en bild av den romska minoritetsgruppens situation på bostadsmarknaden i Sverige.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen