Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samverkan med BTH och SLU

Granskad:

Boverket har tecknat ett samverkansavtal med Blekinge Tekniska Högskola, BTH, och en avsiktsförklaring med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Syftet är att stärka och utveckla frågor kopplade till bland annat utbildning, forskning och hållbar utveckling.

Samverkan med Blekinge Tekniska högskola

Blekinge Tekniska Högskola, BTH och Boverket har sedan 2015 ett samverkansavtal med syftet att långsiktigt skapa former för samverkan kring strategiska områden.
Målet är att stärka och utveckla frågor kopplade till bland annat utbildning, forskning, kompetensförsörjning, regional utveckling, hållbar utveckling och infrastruktur.
BTH och Boverket har identifierat följande strategiska områden för samverkan:

 1. Boverket tillhandahåller ett antal praktikplatser per år för studenter vid BTH.
 2. Forskning/kompetensutveckling.
 3. Boverket handleder studenter på Mastersprogrammet inom ämnen som är kopplade till Boverkets verksamhetsområden.
 4. Gemensam kunskapsdelning sker bland annat genom gemensamma föreläsningar och att Boverket vid behov deltar i undervisningen på BTH.

Samarbete inom punkt 2 forskning/kompetensutveckling sker eller har skett inom bland annat följande områden:

 • EU-projektet UrbanHist, Horizon 2020. Boverket är tillsammans med ArkDes nationella partnerorganisationer/myndigheter.
 • BTH:s forskningsprojekt ”Tillämpad urbanmorfologi”, ”Täthet och hållbarhet” samt ”Smart täthet”.
 • Boverkets arbete med vägledning om arkitekturstrategier.
 • Boverkets arbete med vårdens miljöer.
 • Påbyggnadsutbildning i detaljplanering. Boverket medverkar kring upplägg och innehåll utifrån kopplingen till PBL kompetens.

Samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet

Boverket tecknade en avsiktsförklaring med SLU 2015. Avsikten är att kontinuerligt utveckla samverkan mellan aktiviteter inom Boverkets verksamhetsområden och SLU:s forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys (Forna). Boverket och SLU avser också att gemensamt verka för en ökad kännedom och kunskap om den bebyggda miljöns utmaningar och möjligheter i en hållbar samhällsutveckling.
Vid SLU är det framförallt verksamheten vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Institutionen för stad och land och Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, samt Movium (SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling) som ingår i samarbetet.

Samarbetet har följande huvudinriktningar:

 • Stödjande insatser kopplat till varandras utvecklingsarbeten och genomförande av gemensamma utredningar.
 • Tillämpningsnära forskning omfattande initiering, genomförande och kommunikation av resultat.
 • Utbildning i syfte att bidra till ökad kvalité på SLU:s utbildningar på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå, samt i syfte att tillföra Boverket kompetens och ny kunskap.
 • Utveckling av SLU:s fortlöpande miljöanalys inom programmet "Bebyggd miljö" där insamling, lagring och analys av miljödata sker.
 • Praktik på Boverket för studenter från SLU.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen