Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arkitekturstaden Malmö – framgångsfaktorer

Granskad:

Framgångarna i arbetet med att ta fram Arkitekturstaden Malmö beror till stor del på det prövande arbetssättet och att våga hålla fast vid den ursprungliga idén om ett enkelt verktyg att kunna använda i vardagen.

Hur når man framgång i arbetet med att ta fram en arkitekturstrategi?

  • Grunda arbetet ordentligt - Vad vill man att strategin ska bidra till och göra? Vad ska strategin inte göra? Det finns lika många idéer och förväntningar som det finns personer kring bordet. Genom att hitta en tydlig idé och vilken nivå strategin ska hantera är det lättare att hålla fast i denna när det kommer önskemål från alla håll. 
  • Använd ett prövande arbetssätt – Ibland måste man bara göra och våga testa. Allt går inte att tänka ut i förväg. Processen behöver lite flexibilitet.
  • Res med lätt packning - Det finns en fördel med en mindre arbetsgrupp som kan arbeta fokuserat och kontinuerligt. Dessa kan sedan möta frågorna och prata med många personer längs vägen. Och lyssna. Men res med lätt packning!   
  • Se processen som en del av resan - Dokumentet i sig är inget självändamål.
  • Lägg vikt vid namnet – Man sätter plattformen för arbetet redan genom namnet. Det är svårt att säga nej till Arkitekturstaden Malmö.  
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen