På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Friyta går före bilar

De båda allmänna intressena av tillräcklig yta för lek och utevistelse samt parkering kommer ofta i konflikt med varandra, liksom behovet av parkering med det allmänna intresset av en attraktiv stadsmiljö. När det handlar om skol-, förskole- och fritidshemstomter ska friytan ha företräde. Företrädet påverkar rekommendationer i översiktsplaneringen, överväganden i detaljplaneringen och bygglovgranskningen.

Liksom plats för lek och utevistelse är plats för parkering ett allmänt intresse i Plan- och bygglagen, PBL. Uttrycket parkering finns inte specifikt uttryckt i 2 kap. PBL utan istället används uttrycket möjligheterna att ordna trafik och trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö.

Lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon på tomten eller i närheten av den ska i skälig utsträckning ordnas. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för både parkering och friyta, ska friytan prioriteras. Observera att friyta ska anordnas, medan parkering med mera ska ordnas i skälig utsträckning.

Företrädet för friyta före parkering gäller i skälig utsträckning även på redan bebyggda tomter. Det gäller både vid planläggning, bygglovsprövning och tillsyn.

Parkering relevant för verksamheten

Vid skolor och förskolor behövs bilparkering för anställda och korttidsparkering för föräldrar som ska lämna och hämta sina barn. Det behövs också cykelparkering för båda dessa kategorier, men också för cykelkärror som tar större plats.

För verksamhetens ändamål är friytan för barnen viktigast, vilket innebär att andra funktioner får anpassas till det. Gatumarken kan till exempel genom trafikregleringar göras mer tillgänglig för just verksamhetens behov av parkering, angöring och lastning och lossning. På så sätt kan friytor säkras för lek och utevistelse.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej