Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyproduktion – Fuktsäkerhetsprojektering

Granskad:

En byggnad ska projekteras så att fukt inte ska orsaka skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien och hälsa.

I projekteringen uppfyller du det villkoret genom att välja material, produkter och byggnadsteknik så att det högsta tillåtna fukttillståndet i byggnadsdelarna inte kan förväntas överskridas.

Du ska kontrollera så att byggnaden följer Boverkets byggregler (BBR):

  • Vilka fukttillstånd kan byggnadens olika delar förväntas få? De ska inte överskrida de högsta tillåtna fukttillstånden.
  • Uppfyller byggnaden de särskilda regler som finns för mark, byggnadsdelar och våtrum?

Reglerna för kontroll av fuktsäkerheten i projekteringsarbetet finns i avsnitt 6:5 i Boverkets byggregler (BBR).

Tillbaka till toppen