Nyproduktion – Fuktsäkerhetsprojektering

En byggnad ska projekteras så att fukt inte ska orsaka skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien och hälsa.

I projekteringen uppfyller du det villkoret genom att välja material, produkter och byggnadsteknik så att det högsta tillåtna fukttillståndet i byggnadsdelarna inte kan förväntas överskridas.

Du ska kontrollera så att byggnaden följer Boverkets byggregler (BBR):

  • Vilka fukttillstånd kan byggnadens olika delar förväntas få? De ska inte överskrida de högsta tillåtna fukttillstånden.
  • Uppfyller byggnaden de särskilda regler som finns för mark, byggnadsdelar och våtrum?

Reglerna för kontroll av fuktsäkerheten i projekteringsarbetet finns i avsnitt 6:5 i Boverkets byggregler (BBR).

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen