Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Dagvatten i detaljplan

Granskad:

I den här temadelen finns vägledning om hur dagvatten bör hanteras i den fysiska planeringen, om vilka lagar som reglerar frågor om dagvatten och vem som ansvarar för dagvattnet i olika situationer.

I vägledningen avses med dagvatten – "tillfälliga flöden av regnvatten, smältvatten och framträngande grundvatten samt spolvatten". Denna definition är hämtad från propositionen Allmänna vattentjänster, prop. 2005/06:78. Det finns inga legaldefinitioner av dagvatten.

Allmänna vattentjänster, prop. 2005/06:78 (på Sveriges riksdags webbplats)

Texterna om dagvattenhantering är framtagna för att ge vägledning om hur dagvatten kan hanteras vid planläggning med detaljplan. Vägledningen ger även en mer allmän bild av förutsättningarna för dagvattenhantering vid planläggning och på vilket sätt reglerna i lagen om allmänna vattentjänster påverkar planläggningen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen