På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Möjligheter till anpassningar och avsteg för skydd mot buller

Granskad:

Nedan hittar du en sammanfattning av de möjligheter till anpassningar och avsteg som Boverket bedömt lämpliga att göra med avseende på skydd mot buller och som återfinns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga anläggningsboenden, ATA.

Tillfälliga anläggningsboenden omfattas i huvudsak inte av reglerna om bullerskydd i avsnitt 7 i BBR. Dock gäller de allmänna reglerna om bullerskydd i 3 kap. 13 § PBF, och från dessa får anpassningar och avsteg göras i skälig utsträckning.

13 §
  För att uppfylla det krav på skydd mot buller som anges i 8 kap. 4 § första stycket 5 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att buller, som uppfattas av användarna eller andra personer i närheten av byggnadsverket, ligger på en nivå som inte medför en oacceptabel risk för dessa personers hälsa och som möjliggör sömn, vila och arbete under tillfredsställande förhållanden.

I tillfälliga anläggningsboenden är det speciellt viktigt att utrymmen för sömn och vila är bullerskyddade. I andra utrymmen kan man acceptera en något högre ljudnivå. I sovrum bör därför de värden som gäller för gästrum i hotell enligt standarden SS 25268 användas, se ATA 5 kap. 1 §.

Om det inom det tillfälliga anläggningsboendet skulle finnas lokaler som omfattas av bullerskyddsreglerna i BBR, exempelvis kontorslokaler eller samtalsrum, ska dessa uppfylla kraven i avsnitt 7:22 i skälig omfattning.

Läs mer

Under rubriken "På Boverket" i relaterad information kan du ta del av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga anläggningsboenden, ATA - BFS 2016:5.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen