På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Möjligheter till anpassningar och avsteg för skydd mot buller

Granskad: 

Nedan hittar du en sammanfattning av de möjligheter till anpassningar och avsteg som Boverket bedömt lämpliga att göra med avseende på skydd mot buller och som återfinns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga anläggningsboenden, ATA.

Tillfälliga anläggningsboenden omfattas i huvudsak inte av reglerna om bullerskydd i avsnitt 7 i BBR. Dock gäller de allmänna reglerna om bullerskydd i 3 kap. 13 § PBF, och från dessa får anpassningar och avsteg göras i skälig utsträckning.

13 §
  För att uppfylla det krav på skydd mot buller som anges i 8 kap. 4 § första stycket 5 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att buller, som uppfattas av användarna eller andra personer i närheten av byggnadsverket, ligger på en nivå som inte medför en oacceptabel risk för dessa personers hälsa och som möjliggör sömn, vila och arbete under tillfredsställande förhållanden.

I tillfälliga anläggningsboenden är det speciellt viktigt att utrymmen för sömn och vila är bullerskyddade. I andra utrymmen kan man acceptera en något högre ljudnivå. I sovrum bör därför de värden som gäller för gästrum i hotell enligt standarden SS 25268 användas, se ATA 5 kap. 1 §.

Om det inom det tillfälliga anläggningsboendet skulle finnas lokaler som omfattas av bullerskyddsreglerna i BBR, exempelvis kontorslokaler eller samtalsrum, ska dessa uppfylla kraven i avsnitt 7:22 i skälig omfattning.

Läs mer

Under rubriken "På Boverket" i relaterad information kan du ta del av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga anläggningsboenden, ATA - BFS 2016:5.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen