Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Öppna data - Betsi är en undersökning om byggnaders tekniska status

Granskad:

Under uppvärmningssäsongen 2007- 2008 genomförde Boverket på uppdrag av regeringen en rikstäckande undersökning undersökning av det svenska byggnadsbeståndet, Betsi, bebyggelsens energianvändning, tekniska status och innemiljö. I fliken fördjupad information finns en utförlig beskrivning av databasen och innehållet.

Statistisk urvalsundersökning

Data samlades in genom besiktningar, mätningar och enkäter. Dessutom studerades ritningar och intervjuer gjordes med fastighetsägare och fastighetsskötare.

Undersökningen av byggnadsbeståndet är en statistisk urvalsundersökning. Varje utvald byggnad motsvarar ett visst antal andra byggnader i Sverige och resultaten kan räknas upp så att de motsvarar hela det svenska byggnadsbeståndet. Under fliken fördjupning kan du läsa mer om Betsi.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen