På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bullerskydd

Boverkets byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd om byggnaders bullerskydd. Reglerna preciserar de grundläggande kraven på bullerskydd som finns i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF.

Enligt PBL ska byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd mot buller. Av PBF framgår att byggnadsverk ska projekteras och utföras så att buller inte medför en oacceptabel hälsorisk för användare eller för personer i närheten av byggnadsverket. Det ska vara möjligt att sova, vila och arbeta under tillfredsställande förhållanden.

För vilka byggnader gäller kraven

Kraven i BBR gäller för byggnader, som innehåller bostäder eller vissa slags lokaler. De lokaler som anges är vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt i rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt.

För andra slags lokaler, till exempel hotell eller restauranger, finns det inte några regler i BBR om buller. Även sådana lokaler måste dock uppfylla de grundläggande kraven på bullerskydd i PBL och PBF.

Vilka är kraven i BBR

De byggnader som omfattas av kraven ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas så att olägenheter för människors hälsa därmed kan undvikas.

För byggnader som innehåller bostäder framgår det av allmänna råd vid vilka ljudförhållanden föreskriftens krav normalt anses uppfyllas.

För byggnader som innehåller lokaler i form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt i rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt hänvisas i ett allmänt råd till ljudklass C i standarden för lokaler SS 25268 som vägledning till hur föreskriftens krav kan uppfyllas.

Läs mer om SIS och standarder under rubriken "På andra webbplatser" i  Relaterad information.

Regler om buller ges även ut av Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket, ta del av dessa under rubriken "På andra webbplatser"  i Relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej