Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ett relevant och aktuellt underlag

Granskad:

I denna del av webbhandboken beskriver vi de underlag och analyser som ska ligga till grund för riktlinjerna för bostadsförsörjningen. Vi ger också exempel på verktyg och metoder som kan användas i arbetet.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska grundas på en analys av:

  • den demografiska utvecklingen
  • marknadsförutsättningarna
  • vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.

Analysen ska genomföras med stöd av ett underlag som Boverket förser kommunen med. Du hittar underlaget i Öppna data, se Relaterad information. Kommunen får använda ytterligare underlag som behövs för analysen.

Ofta finns det redan gjorda analyser och annat material att utgå från i kommunens olika förvaltningar. Demografiska analyser behövs till exempel för dimensioneringen av såväl äldreomsorg som skola och barnomsorg. Underlaget för bostadsförsörjningen kan i sin tur användas även inom andra verksamhetsområden. Det finns en person i varje kommun som är statistikansvarig gentemot SCB och som kan ha en överblick över vilka statistiska underlag som finns tillgängliga inom kommunen.

Den sammanställning som kommunen i början av varje år gör i Bostadsmarknadsenkäten (BME) kan ge visst underlag till kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Underlaget kan redovisas i samma dokument som kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det kan också dokumenteras separat, och hänvisas till i riktlinjerna för bostadsförsörjningen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen