På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ett relevant och aktuellt underlag

Granskad:

I denna del av webbhandboken beskriver vi de underlag och analyser som ska ligga till grund för riktlinjerna för bostadsförsörjningen. Vi ger också exempel på verktyg och metoder som kan användas i arbetet.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska grundas på en analys av:

  • kommunens demografiska utveckling
  • efterfrågan på bostäder
  • bostadsbehovet för särskilda grupper
  • marknadsförutsättningar.

Läs mer under respektive rubrik i menyn!

Ofta finns det redan gjorda analyser och annat material att utgå från i kommunens olika förvaltningar. Demografiska analyser behövs till exempel för dimensioneringen av såväl äldreomsorg som skola och barnomsorg. Underlaget för bostadsförsörjningen kan i sin tur användas även inom andra verksamhetsområden. Det finns en person i varje kommun som är statistikansvarig gentemot SCB och som kan ha en överblick över vilka statistiska underlag som finns tillgängliga inom kommunen.

Den sammanställning som kommunen i början av varje år gör i Bostadsmarknadsenkäten (BME) kan ge visst underlag till kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Underlaget kan redovisas i samma dokument som kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det kan också dokumenteras separat, och hänvisas till i riktlinjerna för bostadsförsörjningen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen