Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillgänglighet och bostadsutformning

Granskad:

Bostäder och lokaler ska fungera och vara tillgängliga för de flesta. Nya bostäder ska utformas så att det dagliga livet fungerar. De regler som gäller finns framför allt i Boverkets byggregler, plan- och bygglagen samt i plan- och byggförordningen.

Bostadsutformning

En man som arbater med att montera köksutrustning. Foto: Franz Feldmanis

I en ny bostad ska det alltid finnas utrymmen för funktioner som sömn och vila, matlagning, måltider, personhygien, daglig samvaro och förvaring.

Rumshöjd

Familj umgår i vardagsrum. Foto: Peter Kroon

En ny byggnad ska ha en viss rumshöjd, enligt Boverkets byggregler. Vilken höjd som krävs beror på hur rummet ska användas.

Tillgänglighet

Ett antal männiksor på ett torg: Foto:

Här får du en översikt över de regler om tillgänglighet som Boverket har ansvar för. Tillgänglighet styrs i flera olika regelverk, varav vissa sköts av andra myndigheter.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen