Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsanpassningsbidrag kan beviljas i tre former

Granskad:

Av 16 § lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att bostadsanpassningsbidrag kan lämnas i tre olika former.

Tre former av bostadsanpassningsbidrag  

16 §
  Bostadsanpassningsbidrag, återställningsbidrag och bidrag till reparationer, besiktning och underhåll enligt
11 § lämnas med ett belopp (kontantbidrag) som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.

Om sökanden och kommunen är överens om detta, får bostadsanpassningsbidrag och bidrag till reparationer, besiktning och underhåll lämnas som ett åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna.

Om sökanden och kommunen är överens om detta, får bostadsanpassningsbidrag lämnas genom att en begagnad anordning överlämnas.

Förutom bidrag i traditionell form som ett rent kontantbidrag är det möjligt att lämna bidrag i form av ett åtagande från kommunens sida och/eller i form av en begagnad anordning. Ett kommunalt åtagande och/eller begagnad anordning förutsätter dock att både sökanden och kommunen är överens om att använda sig av dessa bidragsformer. 

Tre former av bostadsanpassningsbidrag. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Boverket / Altefur Development

Du kan läsa mer om respektive bidragsform om du klickar på menyrubrikerna under "Bidragsformer".

Sökanden blir ägare till det som bidrag beviljas för

Sökanden blir ägare till det som bostadsanpassningsbidrag beviljas för. Det gäller oavsett vilken av de tre bidragsformerna som är aktuell. Även en sökande som bor i en hyres- eller bostadsrättslägenhet blir ägare till det som bidrag beviljas för, till exempel en ramp. Det spelar ingen roll om anpassningen utförs inne i eller utanför lägenheten.  

Inga äganderättsförbehåll eller återtagandekrav

Det är alltså normalt den som beviljas bostadsanpassningsbidrag som äger produkten. Bidragstagaren blir ägare oavsett om produkten är ny eller begagnad. Kommunen kan inte bevilja bostadsanpassningsbidrag med krav att produkten ska återlämnas när sökanden inte längre har behov av den. (Proposition 2017/18:80 sid. 48.)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen