På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Information om föreläggande

Granskad:

Boverket har i ett beslut förelagt er som är byggnadsägare att energideklarera en eller flera byggnader. I denna information vill Boverket uppmärksamma dig på flera saker som gör det lättare att förstå bestämmelserna om skyldigheten att energideklarera en byggnad, vilket ibland kan vara svårt.

Varför ska en byggnad energideklareras?

De svenska bestämmelserna infördes mot bakgrund av EU-bestämmelser, vilket innebär att en byggnadsägare är skyldig att energideklarera byggnader enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. Syftet är att varje medlemsland ska se till att främja en effektiv energianvändning och samtidigt säkerställa ett gott inomhusklimat i byggnader. Vidare är energideklarationen viktig i arbetet med att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen. Detta för att klara av att minska den totala energianvändningen.

Vill du läsa mer om lagen (2006:985) så finner du bilaga ”Bestämmelser om energideklaration för byggnader” tillsammans med det beslut du har fått.

Vem ska göra energideklarationen?

En energideklaration ska göras av en oberoende certifierad energiexpert, på uppdrag av byggnadsägaren, och ska visa hur mycket energi en byggnad använder. Genom energideklarationerna är det möjligt att jämföra olika byggnaders energianvändning. Energiexperten kan också ge förslag på olika förbättringsåtgärder, så att byggnadsägaren kan bidra till syftet, att Sverige kan uppnå de olika klimatmålen.

Vad vet Boverket om din byggnad?

Boverket hämtar in uppgifterna om byggnader från Lantmäteriet. Dessa uppgifter är inte alltid uppdaterade och fullständiga, vilket kan påverka skyldigheten att energideklarera byggnaden. Det finns också andra omständigheter om en byggnad som är inte är kända för Boverket.

Exempel på omständigheter som innebär att byggnaden inte behöver deklareras av dig.

 • Byggnaden är samdeklarerad.
 • Har bytt ägare.
 • Står på ofri grund.
 • Är riven eller ska rivas.
 • Byggnaden är inte uppvärmd till över 10 grader.

Mer om vilka byggnader som omfattas av skyldigheten att energideklarera byggnaden och vilka som är undantagna kan du hitta här:

Läs mer om vilka byggnader som är undantagna

Vad ska du göra om du har fått ett föreläggande?

Det första du nu bör göra som byggnadsägare, är att följa nedanstående punkter.

 • Ta snarast kontakt med Boverket och lämna din e-postadress via e-post, om det inte redan är gjort, då kan vi lättare nå varandra. Ange aktuellt diarienummer i ämnesraden på e-postmeddelandets vid all e-postkontakt med Boverket. Du finner kontaktuppgifter under "Relaterad information" nedan.
 • Kontrollera noga vilken byggnad som föreläggandet omfattar. Det finns en länk med i ditt föreläggande till en karta över vilka byggnader som är förelagda.
 • Ta reda på om någon byggnad inte behöver energideklareras av någon anledning. Rapportera i så fall detta. Boverket kan då undanta de byggnaderna från föreläggandet.
 • Anlita snarast en energiexpert, för de byggnader som ska energideklareras.
 • Var uppmärksam på när tidsfristen i föreläggandet går ut.

Vad ska du göra om du anser att en byggnad inte ska energideklareras?

Om du anser att en byggnad inte ska energideklareras av dig måste du ta kontakt med Boverket och framföra dina synpunkter. Detta för att Boverket ska kunna ompröva beslutet och antingen bifalla eller avslå en anhållan att avskriva föreläggandet, helt eller delvis. Uppge i så fall vilken förutsättning du anser vara uppfylld och motivera varför en viss byggnad inte behöver energideklareras. Då undviker du att Boverket beslutar att

 • ett nytt föreläggande, och då med vite, skickas till dig när tiden för föreläggandet har gått ut.
 • att ansöka om att vitet döms ut hos domstol, när tiden för vitesföreläggandet har gått ut.

Boverket vill förtydliga att myndigheten inte kommer att tvinga dig att göra en energideklaration, om en byggnad inte måste deklareras enligt gällande bestämmelser.

Mer hjälp om hur du ska göra och vad som gäller för en viss byggnad kan ni få på följande sätt.

 • Läs ”Bestämmelser om energideklaration för byggnader” (som är bifogad till beslutet).
 • Läs den information som finns här i handboken för energideklarationer.
 • Be om hjälp av en certifierad energiexpert.
 • Ta kontakt med Boverkets handläggare, helst via e-post och uppge då aktuellt diarienummer i ämnesraden. Du finner kontaktuppgifter under "Relaterad information" nedan.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen