På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fuktrisker med förtillverkade betongväggar

Granskad:

Förtillverkade betongytterväggar kan drabbas av fuktskador, vilket i sin tur kan leda till dålig inomhusmiljö. Riskerna finns ofta vid sammanfogningar mellan element och vid genomföringar i element. Här kan du läsa mer om hur fukt påverkar förtillverkade betongväggar. Du får också exempel på olika fuktrisker kopplade till förtillverkade betongväggar.

Förtillverkade betongytterväggar

Bilden visar uppförandet av en byggnad med förtillverkade betongväggar. Foto: Marianne Nilsson/Boverket

En förtillverkad betongvägg kan utformas som ett så kallat sandwichelement med en invändig bärande betongskiva, en utvändig fasadskiva av betong och mellanliggande isolering. Skarvarna drevas ofta med mineralull och tätas vanligen med fog eller tätningsband.

Ytterväggar av förtillverkade betongelement kan drabbas av inläckande regnvatten, framför allt i elementskarvar, kring fönster och i balkongbjälklag. Fogarna i skarvar är dessutom ofta enstegstätade, vilket ställer höga krav på hur detaljerna utförs.

Regninläckage visar sig ofta inne i byggnaden som vatten i tak-, vägg- och golvvinklar samt som färgsläpp och fuktskador på invändiga ytskikt. Det är dock svårt ibland att härleda läckaget för en konstaterad fuktskada, eftersom vattnet kan transporteras långt i skarvarna mellan betongelementen innan det upptäcks på insidan.

Fuktproblem kan också bero på byggfukt i betongen som kan härledas till gjutningen eller felaktig hantering under byggskedet.

Lär dig mer om hur fukt transporteras och beter sig i luft och material i webbutbildningen ”Fukt – Så funkar det”, se länk i ”Relaterad information”.

Fuktrelaterade risker

Det är viktigt att du bedömer och hanterar risken för fuktkällor och fuktrisker för förtillverkade betongväggar; om fukt läcker in i väggen och ett kritiskt fukttillstånd överskrids kan det leda till fuktskador som kan skada känsliga material, exempelvis isolermaterial. Det kan i sin tur ge upphov till föroreningar, till exempel mikrobiologisk påväxt, som kan spridas till inomhusmiljö.

Läs mer om hur förtillverkade betongväggar har förändrats genom åren och hur det har påverkat risken för fuktskador i ”Fördjupning”.

Här finns mer information om några av riskerna för förtillverkade betongytterväggar och exempel på vad du behöver ta hänsyn till när du gör riskbedömningen.

Risker med fogar mellan förtillverkade betongytterväggar

Illustration av en skadad fog mellan betongplattor där problem med vidhäftning framkommer.

Fogar mellan byggdelar kan ge problem med att regn läcker in, vilket i sin tur kan bero på exempelvis fel utförande eller bristande underhåll när fogarna åldras. Här kan du läsa mer om riskerna med fogar mellan förtillverkade betongytterväggar.

Risker med byggfukt för förtillverkade betongytterväggar

Illustration på ett sandwichelement där pilar visar vattnets väg in i elementet.

Under byggtiden kan nederbörd tränga in både i ovankanten på förtillverkade betongytterväggar och genom fogar och anslutningar som inte färdigställts. Här kan du läsa mer om riskerna med byggfukt under hantering av förtillverkade betongytterväggar.

Risker med anslutningar mot andra byggdelar

Illustration av en byggnad med markerade punkter där svårigheter med anslutningar kan förekomma.

Det kan bli otätt mellan förtillverkande betongväggar och andra byggdelar, till exempel bjälklag, andra väggar och balkongbjälklag. Här kan du läsa mer om riskerna med anslutningar mot andra byggdelar vid förtillverkade betongytterväggar.

Risker med luftläckage i skarvar

Illustration som visar kondens vid utåtgående luftström genom en elementskarv.

Luftotätheter i skarvarna mellan förtillverkade betongytterväggar kan orsaka problem i inomhusmiljön om uteluft eller inneluft rör sig i skarven. Här kan du läsa mer om riskerna med luftläckage i skarvar mellan förtillverkade betongytterväggar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen