Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Rumshöjd i bostäder, publika lokaler och arbetslokaler

Granskad:

En ny byggnad ska ha en viss rumshöjd, enligt Boverkets byggregler. Vilken höjd som krävs beror på hur rummet ska användas. Det krävs högre rumshöjd i lokaler för många personer. Lägst krav är det för utrymmen som bara används ibland, som badrum. Det finns också regler om rumshöjd vid ändring av en byggnad.

Inledning

Kravet på rumshöjd är ett tekniskt egenskapskrav. Det hanteras alltså vid det tekniska samrådet och startbeskedet, det ska inte prövas vid bygglovet. Reglerna för rumshöjd har syftet att motverka risker för användarnas och grannarnas hygien, hälsa och miljö. Reglerna kan du läsa i 8 kap. 4 § 3 PBL och 3 kap. 9 § PBF samt i BBR avsnitt 3:3 och 3:53.

Det finns regler dels för rum där man vistas mer än tillfälligt, dels för rum där man bara vistas tillfälligt. Exempel på rum där människor vistas mer än tillfälligt i bostäder är vardagsrum, kök och sovrum. Exempel på rum där människor bara vistas tillfälligt är skafferi, klädkammare, hygienrum (badrum, duschrum, toalett), driftutrymmen, garage, förråd och kulvertar.

Rum att vistas i mer än tillfälligt

Rumshöjden ska vara

  • minst 2,40 meter mellan golv och tak i bostäder och arbetsrum i arbetslokaler (vissa undantag finns, se BBR 3:3111 och 3:3113)
  • minst 2,70 meter mellan golv och tak i publika lokaler, undervisningslokaler och andra arbetslokaler avsedda för ett större antal personer (vissa undantag finns, se BBR 3:3112 och 3:3113).

Kraven för arbetslokaler i BBR gäller arbetsrum, undervisningslokaler och andra lokaler avsedda för ett större antal personer. Regler för rumshöjd i andra typer av arbetslokaler finns hos Arbetsmiljöverket.

Rum att vistas i tillfälligt

Rumshöjden ska vara

  • minst 2,10 meter i rum, eller avskiljbara delar av rum, där personer vistas tillfälligt.

Fri höjd

I avsnitt 8:34 i BBR finns regler om vilken fri höjd som krävs till exempel i trappor, dörröppningar och utrymningsvägar.

Vem gör vad?

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ger ut regler om arbetsmiljö. www.av.se
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen