På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ljudklassning

Granskad:

Det finns två svenska standarder för byggakustik och ljudklassning av utrymmen i byggnader. Standarden SS 25268 handlar om vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell. Standarden SS 25267 handlar om bostäder.

SS 25268 för lokaler innehåller fyra klasser: A, B, C och D. Klass A är bäst och D är sämst. Ljudklass C motsvarar kraven i Boverkets byggregler, BBR, som behöver uppnås vid uppförande av nya byggnader. För lokaler innehåller BBR inte några värden utan hänvisar i stället till standardens ljudklass C i fråga om de lokaler som omfattas av BBR:s bullerkrav. De lokaler som omfattas är vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt i rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt. Hotell ryms visserligen inom standardens tillämpningsområde men omfattas inte av bullerkraven i BBR och därmed inte heller av reglernas hänvisning till standarden.

7:22 Lokaler

Byggnader som innehåller lokaler, deras installationer och hissar ska utformas så att ljud från dessa och från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet.

De installationer som brukaren själv råder över och som inte påverkar ljudnivåer i någon annan lokal i samma byggnad, omfattas dock inte av ljudkraven.

I lokaler ska efterklangstiden väljas efter vad ändamålet med utrymmet kräver. (BFS 2013:14).

Allmänt råd Kraven i avsnitten 7:1 och 7:22 är uppfyllda om de byggnadsrelaterade kraven i ljudklass C enligt SS 25268 för respektive lokaltyp uppnås. Om bättre ljudförhållanden önskas kan ljudklass A eller B väljas enligt SS 25268 för lokaler. (BFS 2013:14).

SS 25267 för bostäder innehåller ljudklass A, B och D. Någon ljudklass C finns inte, utan den nivån motsvaras av de värden som för bostäder anges i de allmänna råden i BBR.

Läs mer om SIS och standarder under rubriken "På andra webbplatser"  i Relaterad information.

Bygga bättre än samhällets minimikrav

BBR anger samhällets minimikrav. Om man vill bygga bättre än dessa minimikrav är det fritt att välja exempelvis klass A eller B. I ett civilrättsligt avtal mellan byggherre och entreprenör kan alltså krav ställas på ljudklass A eller B. Att de avtalade kraven uppfylls omfattas dock inte av byggnadsnämndens tillsyn. Byggherren får i så fall själv kontrollera att avtalade högre ljudkrav uppfylls.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen