På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ljudklassning

Det finns två svenska standarder för byggakustik och ljudklassning av utrymmen i byggnader. Standarden SS 25268 handlar om vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell. Standarden SS 25267 handlar om bostäder.

SS 25268 för lokaler innehåller fyra klasser: A, B, C och D. Klass A är bäst och D är sämst. Ljudklass C motsvarar kraven i Boverkets byggregler, BBR, som behöver uppnås vid uppförande av nya byggnader. För lokaler innehåller BBR inte några värden utan hänvisar i stället till standardens ljudklass C i fråga om de lokaler som omfattas av BBR:s bullerkrav. De lokaler som omfattas är vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt i rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt. Hotell ryms visserligen inom standardens tillämpningsområde men omfattas inte av bullerkraven i BBR och därmed inte heller av reglernas hänvisning till standarden.

SS 25267 för bostäder innehåller ljudklass A, B och D. Någon ljudklass C finns inte, utan den nivån motsvaras av de värden som för bostäder anges i de allmänna råden i BBR.

Läs mer om SIS och standarder under rubriken "På andra webbplatser"  i Relaterad information.

Bygga bättre än samhällets minimikrav

BBR anger samhällets minimikrav. Om man vill bygga bättre än dessa minimikrav är det fritt att välja exempelvis klass A eller B. I ett civilrättsligt avtal mellan byggherre och entreprenör kan alltså krav ställas på ljudklass A eller B. Att de avtalade kraven uppfylls omfattas dock inte av byggnadsnämndens tillsyn. Byggherren får i så fall själv kontrollera att avtalade högre ljudkrav uppfylls.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej