Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Platsanalyser

Granskad:

Trygghetsskapande och brottsförebyggande aspekter på en plats kan kartläggas genom en platsanalys. Rumsliga faktorer såsom ljus, grönska, skala, material, akustik, flöden av människor och trafik, och entréförhållanden analyseras.

Platsanalysen består av såväl observationer och intervjuer på plats, som studier av kart- och ritningsmaterial. Genom en platsanalys uppmärksammas betydelsefulla aspekter i den byggda miljöns karaktär såsom dess gestaltning, struktur, typologi och rumsbildningar. Genom att betrakta, uppleva och beskriva platsens rumsliga egenskaper, kan en djupare förståelse fås för de möjligheter varje plats inrymmer. Syftet med platsanalyser inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är att identifiera platser och/eller attribut som kan bidra till ökad risk för brott, verka stressande eller bidra till ökad oro.

Sociotopkarta

I en sociotopkarta kartläggs hur människor använder och upplever offentliga platser och grönområden. Sociotopkartor bygger på systematiska undersökningar med medborgare, platsobservationer, men också genom enkäter, möten eller intervjuer. Av resultatet framgår vilka platser som används av vem och varför.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen