Platsanalyser

Vid översyn av en specifik plats är det viktigt att uppmärksamma de trygghetsskapande och brottsförebyggande aspekterna på platsen. Rumsliga faktorer såsom ljus, grönska, skala, material, akustik, flöden, entréförhållanden analyseras.

Genom en platsanalys uppmärksammas betydelsefulla aspekter i den byggda miljöns karaktär såsom dess gestaltning, struktur, typologi och rumsbildningar. Genom att betrakta, uppleva och beskriva dessa egenskaper, kan en djupare förståelse fås för de möjligheter varje plats inrymmer. Syftet med platsanalyser är att identifiera platser och/eller attribut som kan bidra till ökad risk för brott, verka stressande eller bidra till ökad oro.

Sociotopkarta

I en sociotopkarta kartläggs hur människor använder och upplever offentliga platser och grönområden. Sociotopkartor bygger på undersökningar med medborgare. Detta kan ske genom systematiska platsobservationer, enkäter, möten eller intervjuer. Av resultatet framgår vilka platser som används och varför.

Stockholms stad har tagit fram en handbok kring planering av offentliga uterummet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej