På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan ni följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Här finns underlag för analyser och jämförelser utifrån över 4 500 nyckeltal.

I Kolada finns en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i samtliga kommuners och landstings verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna men också på uppgifter från andra källor. Exempelvis deltar de flesta kommuner och landsting i en frivillig redovisning av kvalitet i olika verksamheter.

En kommun kan enkelt visa den egna kommunens siffror i tabeller, diagram eller kartor, kopiera över bilder i dokument eller presentationer eller exportera till Excel för vidare bearbetning.

Nyckeltal i Kolada finns för:

  • befolkning
  • ekonomi
  • personal
  • hälso- och sjukvård
  • individ- och familjeomsorg
  • infrastruktur
  • kultur och fritid
  • omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
  • regional utveckling
  • barn och utbildning.

Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är medlemmar i föreningen.

Se länk till Koladas webbplats i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej