Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Klimatfrågor i planeringen

Granskad:

Vid fysisk planering är klimataspekter ett allmänt intresse som man ska ta hänsyn till. I begreppet klimataspekter ingår både minskad klimatpåverkan och klimatanpassning.

Klimatanpassning och minskad klimatpåverkan är två skilda aspekter av det allmänna intresset rörande ”hänsyn till klimataspekter” i plan- och bygglagen 2 kap. 3 §. Klimatanpassning hanterar effekterna av pågående och kommande klimatförändringar. Minskad klimatpåverkan handlar om att försöka bromsa, stoppa eller motverka mänsklighetens påverkan på klimatet på lång sikt. Minskad klimatpåverkan kan handla både om att arbeta med åtgärder för lagring av koldioxid och att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser.  

Mer om klimatanpassning och minskad klimatpåverkan finns att hitta i menyn. I menyn hittar du även mer information om klimatrelaterade effekter för hälsa, säkerhet och riskfrågor.

 

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen