På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Typgodkännande

Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler. Typgodkännande får bara utfärdas om produkten inte omfattas av en harmoniserad standard eller av en ETA, europeisk teknisk bedömning, utfärdad för produkten. I Sverige finns det inga krav på obligatoriskt typgodkännande av byggprodukter.

Typgodkännandets innebörd

Typgodkända byggprodukter har bedömda egenskaper i de delar som anges i typgodkännandet. Byggprodukten är alltså bedömd i de avseenden som uttryckligen anges i typgodkännandet genom referenser till avsnitt i BBR eller paragrafer i EKS. Användaren får vara uppmärksam på det och läsa typgodkännandets omfattning noga.

En bedömning mot svenska krav

I varje land gäller nationella byggregler. Ett typgodkännande är en bedömning mot de svenska nationella reglerna i BBR eller i EKS och innebär inte per automatik att produkten uppfyller kraven för användning i andra länder. Underlaget till ett typgodkännande ger dock fortfarande information om produkten och det kan användas för att visa om de nationella kraven i andra länder uppfylls.

Typgodkännande och tillverkningskontroll

Tillverkaren får vända sig till ett typgodkännandeorgan för att ansöka om att tillverkningen ska omfattas av tillverkningskontroll, oavsett om byggprodukten i fråga är typgodkänd eller inte. Typgodkännande omfattas normalt av krav på fortlöpande kontroll av tillverkningen.

Tillverkningskontroll består av tillverkarens egenkontroll som i de allra flesta fall ska kombineras med tredjepartsövervakning. Se 5 § i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll, TYP i "Relaterad information".

Produktmärkning

Typgodkända eller tillverkningskontrollerade byggprodukter ska märkas på ett särskilt sätt så att byggherren kan identifiera dem på byggarbetsplatsen. Märkningen ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Se 14-15 §§ i TYP BFS (2011:19) i "Relaterad information".

Illustration, typgodkännandegaffel
Typgodkännandegaffel. Illustration: Boverket

Typgodkännandesymbolen ska åtföljas av information om bland annat tillverkaren. Se 16 § i TYP BFS (2011:19) i "Relaterad information".

Ett typgodkännande gäller oftast i fem år – eller till dess att produkten CE-märks

Ett typgodkännande gäller vanligen i fem år. Typgodkännandets giltighetstid framgår av typgodkännandet. Ett typgodkännande upphör att gälla om en harmoniserad byggproduktstandard under EU:s byggproduktförordning blir obligatorisk. Möjligheten till och giltigheten av typgodkännanden försvinner därför i den takt som det kommer nya harmoniserade standarder för byggprodukter.

Typgodkännandeorgan

Typgodkännande får endast meddelas av organ som ackrediterats för uppgifter eller som uppfyller motsvarande krav.

Det finns två svenska organ som är ackrediterade av Swedac för att meddela typgodkännanden.

Vem gör vad?
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej