Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Konsekvenser för hälsan

Granskad:

Människors välbefinnande och hälsa är beroende av en god och hälsosam inomhusmiljö, såväl i bostaden som i andra byggnader. Därför är det viktigt att öka medvetenheten om de hälsokonsekvenser som brister i inomhusmiljön kan leda till, så att alla aktörer gemensamt kan arbeta för att skapa bättre och hälsosammare inomhusmiljöer för alla.

Hälsan påverkas av inomhusmiljön

Hälsan påverkas av inomhusmiljön och barn är extra känsliga. Foto: Cecilia Möller /Johnér Bildbyrå AB

Sedan lång tid tillbaka är det klarlagt att människors välbefinnande och hälsa påverkas av den inomhusmiljö de vistas i. Förr var kyla och drag vanliga problem. I dag ökar i stället problemen med höga temperaturer och för låg luftomsättning. Buller, mögel, radon och kemiska ämnen är andra exempel på faktorer som kan göra människor sjuka i bostaden, i skolan eller på arbetsplatsen.

I fliken "Fördjupning" kan du läsa mer om hur hälsan kan påverkas av inomhusmiljön.

Bättre inomhusmiljö leder till bättre hälsa

Under årens lopp har många förbättringar gjorts för att bostäder och andra byggnader ska bli bättre när det gäller exempelvis isolering, ventilation och belysning. Men det räcker inte. Fortfarande finns alltför många brister och problem i inomhusmiljöerna som gör att människor inte mår bra eller att de drabbas av sjukdomar, med stora hälso- och sjukvårdskostnader som följd.

Många problem uppstår för att en byggnad planeras och byggs fel, eller för att byggnaden underhålls och används på ett felaktigt sätt. Genom bättre riskanalys, ökad spridning av kunskap och större förståelse för dessa frågor skulle många brister kunna undvikas och fler hälsosamma inomhusmiljöer kunna skapas.

Din hälsa kan påverkas av fukt och mögel

Kvinna som mäter fukt i källare.

Förutom att fukt- och mögelskador leder till stora materiella kostnader kan de leda till allergier, astma och andra sjukdomar. Här kan du läsa mer om hur din hälsa kan påverkas av fukt och mögel.

Din hälsa kan påverkas av dålig luftkvalitet

Bild på en öppen dörr ut mot uteplats.

Luft är ett viktigt livsmedel som du konsumerar mycket av varje dag. Eftersom vi tillbringar mycket tid inomhus blir det också viktigt att luften inomhus inte innehåller föroreningar vi kan bli sjuka av. Här kan du läsa mer om hur dålig luftkvalitet kan påverka hälsan.

Din hälsa kan påverkas av det termiska klimatet

Foto på flicka som värmer händerna framför en brasa

Ett tillfredsställande termiskt klimat är en av de viktigaste förutsättningarna för människors välbefinnande i bostaden, i skolan eller på arbetsplatsen. Här kan du läsa mer om hur det termiska klimatet kan påverka hälsan.

Din hälsa kan påverkas av radon

Radonpuck som mäter radonhalten.

Radon är en radioaktiv, osynlig och luktlös gas som finns naturligt i luften, marken, i vattnet och i vissa byggmaterial. Nivåerna av radon kan bli förhöjda inomhus, vilket kan leda till allvarliga hälsokonsekvenser, till exempel lungcancer. Här kan du läsa mer om hur din hälsa kan påverkas av radon.

Din hälsa kan påverkas av buller

Foto på fönster som vätter ut mot en byggarbetsplats.

Buller är en vanlig störning i inomhusmiljön – i bostäder, skolor och andra byggnader. Här får du veta mer om hur buller kan påverka din och andras hälsa.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen