Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Effektiv samordning för trygghet – EST

Granskad:

Metoden bygger på kunskapsbaserad brottsprevention och går ut på att medverkande parter kontinuerligt samlar in information, skapar gemensamma lägesbilder, föreslår och bestämmer om åtgärder, informerar berörda samt genomför och utvärderar insatser.

Metoden har utvecklats av forskarmiljön CAPS vid Örebro universitet, lokalpolisområde Örebro, Örebro kommun och Örebro Bostäder AB. Den är tänkt att fungera i områden för att stärka tryggheten när problem uppstår, eller är på väg att kunna hända. Den kan användas som ett komplement till övriga långsiktiga arbeten som bedrivs hos kommun, polis och andra aktörer.

Målet med metoden är att minska och förebygga otrygghet i det offentliga rummet genom tidiga insatser.

Metoden består av olika delar som delvis går in i varand­ra och består av informationssamling, analys, insatser, uppföljning och återkoppling. Polis, kommun, kommunala bostadsbolag och andra kommunala fastighetsbolag med flera berörda aktörer träffas varje vecka och arbetar fram en gemensam lägesbild över otrygghet i mer eller mindre avgränsade geografiska områden. Utifrån den gemensamma identifierade lägesbilden samordnar aktörerna sedan sina insatser med syfte att minska otryggheten för den kommande veckan.

Varje kvartal analyseras vilka områden som är i störst behov av insatser, samt i vilka områden aktörerna har störst möjlighet att påverka problembilden. Tre områden prioriteras primärt och det är i dessa områden som fokus på insatser kommer att sättas in under kommande kvartal. På årsbasis görs sedan en detaljerad analys och uppföljning, där aktörerna närmare studerar vilka insatser under året som har fungerat positivt.

I alla tre leden görs också uppföljningar för att kunna avgöra om insatserna ska fortsätta, utökas, bytas ut eller avslutas. Resultatet dokumenteras och återkopplas till verksamheterna. Här går det också att tydliggöra vilka insatser som tycks vara mer verkningsfulla än andra.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen