Tidigare uppföljning

Här kan du ta del av tidigare års rapportering kring Boverkets uppföljning av Plan- och bygglagen.

Uppföljning av Plan- och bygglagen

Redovisning av tillämpningen av Plan- och bygglagen 2018

Redovisning av tillämpningen av Plan- och bygglagstiftningen 2017

Uppföljning av tillsynsarbetet

Uppföljning av plan- och bygglagen 2016 tillsynsarbete

Uppföljning plan- och bygglagen 2015 tillsynsarbete

Uppföljning plan- och bygglagen 2014 tillsynsarbete

Uppföljning plan- och bygglagen 2013 tillsynsarbete

Beskrivning av utveckling under 2013 samt vilka konkreta resultat den lett fram till.

Ladda ner

Boverkets tillsynsrapport för 2012

Tillsynsrapport

Byggnadsnämndstillsyn, länsstyrelsetillsyn och tillsynsvägledning enligt PBL.

Ladda ner

Plan- och bygglagen i praktiken

Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagen 2016

Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagen 2015

Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagen för 2014

Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagen för 2013

Ladda ner

Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Framsidan för rapporten Plan- och bygglagen i praktiken 2012
Beskrivning av utveckling under 2012 samt vilka konkreta resultat den lett fram till.Ladda ner

Plan- och bygglagen i praktiken 2011 - spaningar visar på utmaningar och möjligheter

Framsida för rapporten Plan- och bygglagen i praktiken 2011
Beskrivning av utveckling under 2011 samt vilka konkreta resultat den lett fram till.Ladda ner

Uppsiktsrapporter enligt plan- och bygglagen 2008, 2009 och 2010

Boverkets uppsiktsrapport planering och byggande under 2010

Iakttagelser, analyser och förslag inom planering och byggande under 2010.Ladda ner

Boverkets uppsiktsrapport planering och byggande under 2009

Framsida för Boverkets uppsiktsrapport planering och byggande under 2009
Iakttagelser, analyser och förslag inom planering och byggande under 2009.Ladda ner

Uppsikt enligt plan- och bygglagen - Utvecklingen i landet inom plan- och byggnadsväsendet år 2008

Framsidan för rapporten Uppsikt enligt plan- och bygglagen - Utvecklingen i landet inom plan- och byggnadsväsendet år 2008
Iakttagelser, analyser och förslag inom planering och byggande under 2008.Ladda ner

Uppföljning plan- och bygglagen

Uppföljning plan- och bygglagen 2013

Uppföljning plan- och bygglagen 2013

Beskrivning av utveckling under 2013 samt vilka konkreta resultat den lett fram till.

Ladda ner

Boverkets plan- och byggenkät 2007

Boverkets plan- och byggenkät Länsstyrelsernas redovisning av läget för 2007

Framsidan för Boverkets plan- och byggenkät Länsstyrelsernas redovisning av läget för 2007
Resultatet av 2007 års plan- och byggenkät med uppgifter kring planering och byggande.Ladda ner
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej