Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tidigare uppföljning

Granskad:

Här kan du ta del av tidigare års rapportering kring Boverkets uppföljning av Plan- och bygglagen.

Uppföljning av Plan- och bygglagen

Redovisning av tillämpningen av Plan - och bygglagen 2021

Redovisning av tillämpningen av Plan - och bygglagen 2020

Redovisning av tillämpningen av Plan- och bygglagen 2019

Redovisning av tillämpningen av Plan- och bygglagen 2018

Redovisning av tillämpningen av Plan- och bygglagstiftningen 2017

Uppföljning av tillsynsarbetet

Uppföljning av plan- och bygglagen 2016 tillsynsarbete

Uppföljning plan- och bygglagen 2015 tillsynsarbete

Uppföljning plan- och bygglagen 2014 tillsynsarbete

Uppföljning plan- och bygglagen 2013 tillsynsarbete

Beskrivning av utveckling under 2013 samt vilka konkreta resultat den lett fram till.

Ladda ner

Boverkets tillsynsrapport för 2012

Byggnadsnämndstillsyn, länsstyrelsetillsyn och tillsynsvägledning enligt PBL.

Ladda ner

Plan- och bygglagen i praktiken

Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagen 2016

Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagen 2015

Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagen för 2014

Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagen för 2013

Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Beskrivning av utveckling under 2012 samt vilka konkreta resultat den lett fram till. Ladda ner

Plan- och bygglagen i praktiken 2011 - spaningar visar på utmaningar och möjligheter

Beskrivning av utveckling under 2011 samt vilka konkreta resultat den lett fram till. Ladda ner

Uppsiktsrapporter enligt plan- och bygglagen 2008, 2009 och 2010

Boverkets uppsiktsrapport planering och byggande under 2010

Iakttagelser, analyser och förslag inom planering och byggande under 2010. Ladda ner

Boverkets uppsiktsrapport planering och byggande under 2009

Iakttagelser, analyser och förslag inom planering och byggande under 2009. Ladda ner

Uppsikt enligt plan- och bygglagen - Utvecklingen i landet inom plan- och byggnadsväsendet år 2008

Iakttagelser, analyser och förslag inom planering och byggande under 2008. Ladda ner

Boverkets plan- och byggenkät 2007

Boverkets plan- och byggenkät Länsstyrelsernas redovisning av läget för 2007

Resultatet av 2007 års plan- och byggenkät med uppgifter kring planering och byggande. Ladda ner
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen