Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ny på jobbet som byggnadsinspektör

Granskad:

Webbutbildningen riktar sig i första hand till dig som är ny på jobbet som byggnadsinspektör i en kommun men kan även vara till nytta för mer erfarna medarbetare och för dig som jobbar som konsult eller i byggbranschen och vill lära dig mer om PBL och byggreglerna.

Lagändring i PBL och PBF 1 augusti 2022

Ändringarna i PBL och PBF den 1 augusti 2022 är inte beaktade i utbildningen (lektion 5).

Uppdaterad vägledning finns på PBL kunskapsbanken.

 

 

Utbildningen är uppdelad i två delar om totalt 16 lektioner. Varje lektion innehåller föreläsningar och diskussioner med olika experter. Det finns också praktiska exempel från olika kommuner och e-learningmoduler med textavsnitt och övningar.

Målet med utbildningen är att du ska känna dig stärkt i rollen som byggnadsinspektör och få en grundläggande förståelse för de uppgifter man som inspektör typiskt ställs inför.

 • sammanhanget som en byggnadsinspektör verkar inom och olika roller, ansvar och befogenheter
 • byggnadsinspektörens uppgifter i de olika delmomenten i byggprocessen: tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd, och slutbesked.
 • de tekniska egenskapskraven i PBL och hur de hanteras i PBL:s byggprocess
Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Innehåll i Ny på jobbet som byggnadsinspektör del 1

Producerad år 2019
Senast uppdaterad: april 2022

 1. Rollen som byggnadsinspektör
 2. Byggprocessen
 3. Tekniskt samråd
 4. Kontrollplan
 5. Startbesked och fastställande av kontrollplan
 6. Arbetsplatsbesök
 7. Slutsamråd
 8. Slutbesked

Innehåll i Ny på jobbet som byggnadsinspektör del 2

Producerad år 2019
Senast uppdaterad: april 2022

    9. Introduktion till PBL, PBF, BBR och EKS

  10. Bärförmåga, stadga och beständighet

  11. Säkerhet i händelse av brand

  12. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

  13. Säkerhet vid användning

  14. Skydd mot buller

  15. Energihushållning och värmeisolering

  16. Tillgänglighet och användbarhet. Hushållning med vatten och avfall, bredbandsanslutning.

Gå utbildningen!

Du kan genomföra utbildningen när och var du vill, det du behöver är en dator, internetuppkoppling och tid. Du kan gå utbildningen själv men det kan vara bra att gå den tillsammans med arbetskollegor eller deltagare i nätverk som du är med i.

Utbildningen är utformad så att nya medarbetare på kommunen ska komma in i rollen, men vi tror att även mer erfarna medarbetare kan ha nytta av den. Inte minst kan det vara värdefullt för nya medarbetare att kunna diskutera innehållet och hur den egna kommunen hanterar olika frågor med mer erfarna kollegor.

Sätt av tid i almanackan i samråd med din chef för att genomföra lektionerna. Avsätt gärna även tid för reflektion så du får möjlighet att relatera till egna exempel i din kommun.

Diskussionsfrågor

För del 1 av webbutbildningen har Boverket tagit fram frågor för diskussion knutna till de olika lektionerna. Frågeställningarna kan användas av kursdeltagare för att reflektera och byta erfarenheter med andra som går kursen på en arbetsplats eller i ett nätverk.  Samtliga diskussionsfrågor för en utbildning finns också samlade i dokumentet ”Samtliga diskussionsfrågor”.

Diskussionsfrågorna är alltså uppdelade per lektion och du hittar dem förutom på denna sida även under fliken ”Övningsmaterial” i själva utbildningen.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen