Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets nya kontor

Granskad:

Boverket kommer att flytta till ett nybyggt huvudkontor våren 2025. Det nya kontoret kommer att ligga vid Skeppsbron på Trossö i centrala Karlskrona. Byggnationen påbörjades våren 2023. Skanska är byggherre för kontoret där Boverket blir hyresgäst och Vacse AB blir hyresvärd. Viktiga ledstjärnor för kontoret är god gestaltning, lågt klimatavtryck och en sund och trivsam arbetsmiljö för alla Boverkets anställda.

Boverkets nya kontor vid Skeppsbrokajen i Karlskrona. Illustration: Sandellsandberg

Om byggnaden

Boverkets nya huvudkontor ligger vid entrén till Karlskrona stadskärna med närhet till tågstation och annan kollektivtrafik. Inspirationen till byggnadens svarta träfasad, röda detaljer och mjuka former har byggherrens arkitekter på Sandellsandberg arkitekter hämtat från blekingsekan med sitt svarttjärade skrov och sina röda segel.

Byggnaden kommer att inrymma samtliga anställda på Boverket och oavsett om man är anställd i Karlskrona eller i Malmö så har man samma tillgång till det nya kontoret. Boverket kommer att hyra nästan hela byggnaden, utom en del av bottenvåningen närmast vattnet där fastighetsägaren planerar att inrymma en restaurangverksamhet.

Kort fakta om nya kontoret

Byggherre: Projektutvecklingsbolaget SMEBAB Kalium AB som ägs av Skanska (som även är totalentreprenör under genomförandet)

Blivande fastighetsägare efter inflyttning: Vacse AB

Lokalens adress: Skeppsbrokajen 16

Lokalyta: 4200 kvm (idag ca 9000 kvm i Boverkets nuvarande lokal)

Byggnadens ungefärliga mått: ca 40 x 40 m

Tillträdesdag: 1 maj 2025

Behov av nya lokaler

Boverket har tidigare utrett möjligheten att anpassa sina befintliga lokaler i kvarteret Sparre i Karlskrona. Nuvarande lokaler är för stora för verksamheten, inte ändamålsenliga och dessutom svåra och kostsamma att anpassa till nya arbetssätt. Därför togs beslutet år 2020 att söka efter nya lokaler i Karlskrona genom en upphandling, där Boverket öppnade för att flytta till såväl befintliga som nybyggda kontor. Upphandlingen vanns av Skanska med ett koncept för en ny lokal som de tagit fram tillsammans med Sandellsandberg arkitekter.

Bred medarbetardialog

Inom ramen för upphandlingen medgavs stor möjlighet att verksamhetsanpassa planlösningen för att bli så lämplig som möjligt för Boverket som hyresgäst. För att säkerställa att kontoret erbjuder en god rumslig kvalitet som stödjer medarbetarna i arbetsvardagen har en bred medarbetardialog genomförts där medarbetarnas åsikter och kunskaper har tagits till vara och inarbetats i planlösningen.

Den centralt belägna ljusgården stödjer god kvalitet på dagsljus och förtydligar gemensam identitet. Illustration: Sandellsandberg

God arbetsmiljö

Boverkets nya kontor erbjuder en stor variation av miljöer. Arbetssättet blir aktivitetsbaserat och alla medarbetare delar på arbetsplatserna. Dels blir det slutna rum där en till två personer kan sitta för enskilt och koncentrerat arbete. Dels blir det flera olika storlekar av mindre öppna arbetsplatser, som ska möjliggöra samarbete för fyra till åtta personer. Det finns också så kallade touch down-platser avsedda för kortare arbetspass mellan möten. Det kommer att finnas många olika typer av mötesrum och mötesplatser som tillgodoser skilda mötesbehov på det nya kontoret.

Trappan i ljusgården bidrar till rörelse och blir en plats där människor kan mötas. Illustration: Sandellsandberg

Förebild inom flera områden

Genom att lägga stor vikt vid utformningen vill Boverket bidra till att agera förebildligt inom området gestaltad livsmiljö. Universell utformning är ett annat centralt område där Boverkets målsättning är att skapa en arbetsmiljö som stödjer varje individ i vardagen. Detta betyder sammantaget att kontoret utformas med variation och med en förståelse för människors olika behov - nu och i framtiden.

Boverket eftersträvar hög cirkularitet i samklang med FN:s klimatmål. Därför följer så mycket som möjligt av den befintliga inredningen med till det nya huset i befintligt eller rekonditionerat skick. Möbler med god funktion och kvalitet får på så sätt ett förlängt och nytt liv i den nya byggnaden.

Byggherren, den framtida hyresvärden och Boverket som hyresgäst har en hög ambition gällande hållbarhet. Målsättningen är att uppnå:

  • WELL Platinum
  • BREEAM Outstanding
  • Energiklass A
  • Eftersträvar noll CO2
Boverkets nya kontor i kvällsljus. Illustration: Sandellsandberg
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen