På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Brottsförebyggande åtgärder är platsspecifika

Granskad:

Det finns flera faktorer i den fysiska miljön som kan påverka brottsligheten på offentliga platser. Brottsprevention innebär att identifiera dessa faktorer och sätta in åtgärder som minskar den faktiska brottsnivån eller motverkar människors rädsla att bli utsatta för brott.

Ett brott är en gärning som är belagd med straff. Den som begår brott bryter mot de normer som samhället har bestämt ska vara lagstadgade och för vilka det kan utdömas straff enligt Brottsbalken. Brottsprevention innebär åtgärder som minskar den faktiska brottsnivån och som motverkar människors rädsla att bli utsatta för brott.

En viktig skillnad att ha i åtanke i det brottsförebyggande arbetet är att brott och oro för brott (otrygghet) inte är samma sak. Brottslighet handlar om dem som begår brott, medan oro för brott handlar om otrygghet kopplat till rädsla för att bli utsatta för brott.

Det finns flera faktorer i den fysiska miljön som kan påverka brottsligheten på offentliga platser, men ännu har ingen exakt kunna förklara varför vissa personer begår brott på en specifik plats och vid en specifik tidpunkt. Situationell brottsprevention fokuserar på hur den byggda miljön utformas och förvaltas, det vill säga vad i den fysiska miljön som attraherar eller möjliggör tillfällen att begå brott och hur detta kan minimeras genom fysiska åtgärder. Om dessa platsspecifika faktorer kan identifieras, kan brott förebyggas effektivare. Situationell brottsprevention fungerar därför som bäst när brott är koncentrerade till en viss fysisk plats. 

Social prevention fokuserar på att ändra människors beteende genom sociala åtgärder, det vill säga på att minska förekomsten av brottsbenägna personer. De båda tillvägagångssätten står inte i motsats till varandra, utan kan med fördel kombineras.

En vanlig fallgrop är att förlita sig på en metod som fungerat väl på en plats, och kopiera denna och tillämpa den på en annan plats, som kanske har helt andra förutsättningar, utan att göra en orsaksanalys. I en sådan analys undersöks det specifika brotts- eller ordningsproblem som ska åtgärdas på just den avsedda platsen. Du kan läsa mer om orsaksanalyser. Se relaterad information. Problemet på den nya platsen kan ha helt andra orsaker och risken med att bara kopiera en åtgärd kan vara helt oväntade målkonflikter eller att inga effekter uppnås.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen