På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Inget bidrag för att komma till rätta med byggnadstekniska brister

Granskad: 

Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för åtgärder som läker byggnadstekniska brister.

8 §
  Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver utföras av följande orsaker:
   1. byggnadstekniska brister,
   2. eftersatt underhåll,
   3. avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner, eller
   4. avvikelser från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Första stycket 4 tillämpas endast när ansökan gäller
   1. ett en- eller tvåbostadshus som sökanden har låtit uppföra eller låtit utföra ändringar av,
   2. en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som sökanden har låtit utföra ändringar i, eller
   3. en ägarlägenhetsfastighet som sökanden har låtit utföra ändringar i.

"Byggnadstekniska brister" kommer först bland de brister som räknas upp i lagens 8 § första stycket. Om en ansökan om bostadsanpassningsbidrag avser en åtgärd som innebär att en byggnadsteknisk brist blir åtgärdad ska något bidrag inte lämnas.

Med byggnadstekniska brister menas  brister i byggnadens konstruktion och byggmaterial samt fel i utförandet som får till följd att byggnaden avviker från vad som kan anses vara ett normalt utförande (proposition 2017/18:80 sid. 72).

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen