Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Inget bidrag till åtgärder som läker byggnadstekniska brister

Granskad:

Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för åtgärder som läker byggnadstekniska brister.

8 §
  Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver utföras av följande orsaker:
   1. byggnadstekniska brister,
   2. eftersatt underhåll,
   3. avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner, eller
   4. avvikelser från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Första stycket 4 tillämpas endast när ansökan gäller
   1. ett en- eller tvåbostadshus som sökanden har låtit uppföra eller låtit utföra ändringar av,
   2. en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som sökanden har låtit utföra ändringar i, eller
   3. en ägarlägenhetsfastighet som sökanden har låtit utföra ändringar i.

Om en ansökan om bostadsanpassningsbidrag avser en åtgärd som kommer att innebära att en byggnadsteknisk brist blir åtgärdad ska något bidrag inte lämnas (8 § första stycket punkten 1 lagen om bostadsanpassningsbidrag).

Med byggnadstekniska brister menas brister i byggnadens konstruktion och byggmaterial samt fel i utförandet som får till följd att byggnaden avviker från vad som kan anses vara ett normalt utförande (proposition 2017/18:80 sid. 72).

En vanlig anpassning är att ta bort badkaret och ordna så att sökanden kan duscha i stället. Vid bedömningen av om det föreligger en byggnadsteknisk brist ska de delar som påverkas av en eventuell anpassning bedömas utifrån användningen före anpassningen. Har till exempel väggarna fungerat för att använda badkaret?

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen