Inget bidrag för att komma till rätta med byggnadstekniska brister

Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för åtgärder som läker byggnadstekniska brister.

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 8 §

"Byggnadstekniska brister" kommer först bland de brister som räknas upp i lagens 8 § första stycket. Om en ansökan om bostadsanpassningsbidrag avser en åtgärd som innebär att en byggnadsteknisk brist blir åtgärdad ska något bidrag inte lämnas.

Med byggnadstekniska brister menas  brister i byggnadens konstruktion och byggmaterial samt fel i utförandet som får till följd att byggnaden avviker från vad som kan anses vara ett normalt utförande (proposition 2017/18:80 sid. 72).

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej