Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Brandskydd av fasader

Granskad:

Den 14 juni 2017 inträffade en omfattande brand i höghuset Grenfell Tower i London. Byggnaden bestod av fler än 100 lägenheter och uppemot 600 personer uppges ha bott i huset som totalförstördes vid branden.

Bakgrund

Med anledning av branden i England får Boverket frågor om vilka regler som gäller för fasader i Sverige och om en liknande brand kan inträffa i svenska byggnader. Därför har vi sammanställt följande information om bränder i fasader.

Brandens snabba spridning i Grenfell Tower är nu utredd av brittiska myndigheter och mer information finns att finna under relaterad information. Fasadskivorna, som bestod av aluminium och polyetenplast, bedöms ha haft en bidragande orsak till den snabba brandspridningen, eventuellt i kombination med isolering av PIR (polyisocyanurat). Brittiska myndigheter har därför låtit utföra brandprovningar som visar att aktuell kombination inte uppfyller kraven enligt deras regelverk. Även de använda fasadelementen med en obrännbar isolering bakom gav ett underkänt resultat, se UK Building Safety Program i "Relaterad information".

Vilka regler gäller i Sverige

Byte av typ av fasad i flervåningsbyggnader är bygglovspliktig eller anmälningspliktigt till kommunens byggnadsnämnd. Det innebär att de blir föremål för tillsyn av byggnadsnämnden i samband med ordinarie byggprocess. Ansvaret att följa gällande regelverk vilar däremot alltid på byggherren, det vill säga den som låter utföra byggnadsarbetet.
Fasader får vid brand enligt Boverkets byggregler (BBR) endast utveckla en begränsad mängd rök och värme. I flervåningsbyggnader (Br1) ska ytterväggar dessutom uppfylla följande krav:

  1. den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller
  2. brandspridning inuti väggen begränsas
  3. risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas
  4. risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen begränsas.

Det innebär i praktiken att fasader antingen ska utföras med obrännbart material (klass A2-s1,d0) eller provas med ett storskaligt brandprov (SP FIRE 105). Att den typ av fasad som fanns på Grenfell Tower skulle uppfylla de svenska kraven är därmed högst osannolikt.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med din fastighetsägare och fråga vad det är för material i byggnaden och vad det finns för dokumentation på att det uppfyller gällande regelverk.

Vid tveksamheter kan även räddningstjänsten utföra tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och byggnadsnämnden utföra tillsyn enlig plan och bygglagen (PBL) på befintliga byggnader. Det är dock ganska ovanligt att så sker för bostadshus om det inte finns särskilda skäl.

I BBR avsnitt 5 finns regler om vilket brandskydd du måste ha i en byggnad. BBR 5:55 och 5:551 behandlar specifikt ytterväggar. Du hittar länk till BBR i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen