Om handboken

Boverkets digitala handbok är i första hand till för dig som tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i din kommun, men även du som vill ha allmän information om hur en kommun kan arbeta med bostadsförsörjningen kan ha nytta av handboken.

Handboken redovisar vad som gäller enligt bostadsförsörjningslagen och här finns förslag och tips på hur kommunerna kan gå till väga för att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det finns dessutom hänvisning till andra lagar som berör kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen.

Handboken innehåller goda exempel på riktlinjer från olika kommuner. Genom dessa exempel kan kommuner som ska påbörja arbetet eller redan arbetar med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen få vägledning och inspiration.

Handboken innehåller också länkar till olika publikationer och webbsidor med fakta och information som berör kommunernas bostadsförsörjning.

Handboken är ingen rättskälla

Observera att själva handboken inte är någon rättskälla, även om den återger de rättskällor som finns om kommunernas ansvar för att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej