Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Introduktion

Granskad:

Boverkets webbhandbok om bostadsförsörjningsplanering riktar sig i första hand till dig som arbetar med att ta fram förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Dessutom kan du som är i ansvarig ställning – som chef eller förtroendevald – här få en överblick över kommunens ansvar och hur man kan arbeta med bostadsförsörjningen.

Handboken är ingen rättskälla

Observera att själva handboken inte är någon rättskälla. Vilka de relevanta rättskällorna är framgår i delen "Vad säger lagen", och där finns också länkar till respektive lag eller förordning.

Materialet presenteras under sex huvudingångar:

Introduktion

Kort om kommunens ansvar för bostadsförsörjningen och om syftet med bostadsförsörjningsplaneringen samt vilken nytta kommunen har av att ha antagna riktlinjer för bostadsförsörjningen. Här finns även en kort historik.

Vad säger lagen?

Här redovisas mer ingående vad som gäller enligt bostadsförsörjningslagen och andra lagar som berör kommunens ansvar för bostadsförsörjningen. Den här delen inleds med en redogörelse för ansvarsfördelningen mellan olika aktörer.

Att ta fram riktlinjer

Här beskriver vi vad riktlinjerna ska innehålla och hur du kan gå till väga för att ta fram förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Kommunens verktyg

Du som arbetar med att ta fram förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen behöver också känna till vilka verktyg som står till kommunens förfogande när det gäller genomförandet av programmet. Det kan du läsa om här.

Underlag

Här finns konkreta tips på underlag och analyser som kan ligga till grund för planeringen, samlat under rubriker som följer de fyra lagkrav som ställs på underlaget.

Exempel

Här finns exempel från några olika kommuner på antagna kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen. De kan ge ytterligare tips och inspiration.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen