Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Risker

Granskad:

För dig som är byggherre, projektör, entreprenör, byggnadsinspektör, kontrollansvarig eller förvaltare är det viktigt att tänka på vilka risker som kan uppstå vid byggande och vilka faktorer som påverkar hur stor risken blir – dels faktorer som påverkar sannolikheten för att en risk ska uppstå, dels faktorer som påverkar vilka konsekvenser risken kan få.

Risker finns i byggandets alla skeden

I ett byggprojekt kan många olika slags risker uppstå och de kan finnas i alla projektets skeden – från idé och första skiss till att byggnaden projekteras byggs och förvaltas. Att bygga är en utmaning, vilket du kan läsa mer om i Boverkets rapport ”Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn”, se länk i ”Relaterad information”.

Fuktrisker är vanligast

Här presenteras bland annat ett antal exempel på vanligt förekommande fuktrisker. Exemplen kan användas som stöd vid riskbedömningen i ditt projekt, men de behöver självklart anpassas utifrån ditt projekts förutsättningar. Successivt kommer Boverket att komplettera materialet med fler fuktrisker och även med andra typer av risker som inte enbart är fuktrelaterade.

Bidra med dina erfarenheter

Hjälp gärna till med att identifiera fler vanligt förekommande risker via Boverkets tipslåda för systematiska byggfel. På så vis bidrar du med dina erfarenheter till att förebygga fel, brister och skador i byggsektorn. 

Tipsa om byggskador

Risker för fuktskador

Foto på kvinna som utför en fuktmätning på en husgrund.

Fuktskador är vanliga, därför är det viktigt att hantera de fuktrisker som finns för olika byggdelar. Annars kan det leda till både stora kostnader och dålig inomhusmiljö. Här kan du läsa mer om fuktrisker för olika byggdelar och också få stöd i arbetet med riskhantering av dem.

Risker med energieffektivisering

Personer monterar solceller på tak.

Vi behöver alla hjälpa till och sänka energianvändningen i vinter. Elpriserna är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också en risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Här får du några tips på vad som kan vara bra att tänka på för att vara rädd om din byggnad när du genomför olika energisparande och energieffektiviserande åtgärder.

Risker med felaktig ventilation

Foto på ventilationsrör.

Fel och brister i ventilationssystemet kan påverka innemiljön och hälsan. Ventilationen ska fungera bra vid normal drift, men även i händelse av brand. Här får du veta mer om hur du undviker risker orsakade av felaktig ventilation. Du får även stöd i att hantera risker med hur ventilationen utformas med hänsyn till brand.

Risker med asbest i byggnader

Foto på renovering av grund och väggar i gammalt hus

Asbest är ett ämne som har använts under lång tid i många olika sammanhang, bland annat i byggmaterial och byggprodukter. Det är ett hälsofarligt ämne och därför är det viktigt att känna till riskerna med att exponeras för asbestfibrer i samband med ombyggnad, rivning, sanering, transport och avfallshantering.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen