Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Buller från vindkraft

Granskad:

Hur människor uppfattar ljud från vindkraftverk varierar kraftigt. Samma sak gäller för hur störande buller upplevs. Störningen kan till exempel bero på hur andra ljud döljer ljudet från verken.

Ljudet från ett vindkraftverk påverkas av avstånd, mark och väder.
Det mesta ljudet från ett vindkraftverk uppstår när rotorbladen passerar genom luften. Ljudet är av bredbandig karaktär och upplevs som svischande. På nära håll kan det låta nästan väsande, men på större avstånd blir ljudet dovare. Detta beror på att frekvensspektrat förändras på grund av den så kallade luftabsorptionen.

Ljudnivån avtar med avståndet, men marken eller vattnet runt vindkraftverket påverkar hur mycket ljudet minskar. Vatten dämpar till exempel sämre än land. Dessutom påverkar väder och vind hur ljudet breder ut sig.

Buller från vindkraftverk påverkar få, men upplevs som störande.
Det finns inte lika många studier av bullerpåverkan från vindkraftverk som det finns om bullerpåverkan från väg-, tåg- och flygtrafik. Den forskning som gjorts visar att buller från vindkraft är mer besvärande, och att fler känner sig störda av vindkraftsbuller än av annat buller vid motsvarande ljudnivåer. Trafikbuller utgör trots det ett större folkhälsoproblem, eftersom antalet människor som är exponerade för vindkraftsbuller är förhållandevis få.

Utöver störningsupplevelsen är det inte uteslutet att vindkraftsbuller också kan ha andra hälsoeffekter, som sömnproblem och hjärt-kärlpåverkan. Hittills saknas studier som visar sådana effekter.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen