På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunens beslut om bidrag till reparationer, besiktning och underhåll

Granskad: 

Av kommunens beslut om bidrag till reparationer, besiktning och underhåll ska framgå vilka åtgärder bidraget avser. Dessutom ska man kunna utläsa om bidrag lämnas som ett  kontantbidrag eller som ett åtagande från kommunen. Beviljas ett kontantbidrag ska även det högsta belopp som kan utbetalas anges. Fler krav på kommunens beslut framgår av förvaltningslagen. 

18 §
  I beslut om bidrag ska det anges vilka åtgärder bidraget avser. Om bidrag lämnas i form av kontantbidrag, ska även det högsta belopp som kan utbetalas anges.

Om bidrag lämnas enligt 16 § andra eller tredje stycket, ska detta anges i beslutet.

Regeringen skriver i propositionen till lagen att i praktiken innebär lagens 18 § att beslut om bidrag ska vara skriftliga (proposition 2017/18:80 sid. 81). Och ett krav på att beslut om reparationsbidrag ska vara skriftliga har tagits in i 11 § Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag.

11 §    Beslut om reparationsbidrag ska vara skriftliga.

Förvaltningslagens krav på beslut

Även förvaltningslagen (2017:900) ställer krav på hur beslut ska utformas. Till exempel att beslut som huvudregel ska motiveras.  Det här kan du läsa mer om i handbokens handläggningsguide som du når till exempel genom att klicka på "Guide för handläggning" i "Relaterad information".  Boverket har skrivit handläggningsguiden med tanke på handläggningen av ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Men mycket av innehållet är relevant också för handläggning av ärenden om bidrag till reparationer, besiktning och underhåll. 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen