Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Äldre personer

Granskad:

Var femte invånare i Sverige är 65 år eller äldre, med stora variationer mellan olika kommuner. Det finns kommuner där över 30 procent av invånarna är över 65 år, ofta små kommuner, som under lång tid har haft en nettoutflyttning av människor i yrkesverksam ålder. I andra kommuner är andelen betydligt mindre men andelen äldre personer ökar i alla typer av kommuner.

Under 2020-talet kommer de stora barnkullarna från 1940-talet successivt att bli över 80 år gamla. Det innebär att de kommer in i en ålder då större behov av vård och omsorg ofta inträder. Idag sker den mesta vård och omsorg i hemmet, som alltså blir arbetsmiljö för hemtjänst och vårdpersonal. Efterfrågan på nya bostäder med särskild inriktning på äldre ökar på många håll. Men de allra flesta äldre personer kommer att bo kvar inom det ordinarie bostadsbeståndet. Den eventuella flytten till särskilda boendeformer sker allt högre upp i åldrarna, ytterst sällan före 80 års ålder. Av dem som passerat 80 är det inte mer än 13 procent av männen och cirka 20 procent av kvinnorna som bor i särskilda boendeformer (2018).

Stora delar av det ordinarie bostadsbeståndet har bristande tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet. Det är till exempel bara högst hälften av flerbostadshusen i Sverige som har hiss och där det finns hiss är det ändå ofta en trappa upp till hissen. I småhusen är det mycket vanligt med en trappa till entrén och inte sällan ligger badrum och sovrum på övre våningen. Det är alltså många äldre som har en bostad som inte fungerar så bra längre om man får svårt att gå i trappor.

Flyttfrekvensen bland äldre är ändå generellt sett låg, vilket delvis speglar äldre personers preferenser. Många äldre vill helt enkelt helst bo kvar i sin nuvarande bostad, så länge det är möjligt. Men de som faktiskt skulle vilja flytta till en mer bekväm och lättskött bostad möter på många håll ett klent utbud av möjliga boendealternativ som är attraktiva och ekonomiskt rimliga.

För att ringa in vad som skulle kunna utgöra attraktiva boendealternativ för äldre personer kan det behövas en enkät eller någon form av uppsökande verksamhet bland äldre personer i kommunen. Det kan ske i samarbete med till exempel intresseorganisationer, samhällsföreningar, äldreomsorgen, allmännyttan och privata fastighetsägare. I de flesta kommuner finns dessutom ett pensionärsråd, med ledamöter från olika pensionärsorganisationer, som kan lämna synpunkter på förslag.

Läs mer om olika boendeformer för äldre personer via länkar i ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen