Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kontrollera din ventilation regelbundet

Granskad:

Du som äger ditt hus ska kontrollera så att ventilationen fungerar. Frisk luft i bostaden är viktigt för vår hälsa. 

Här kan du läsa hur du själv kan kontrollera ventilationen. Vi utgår från några vanliga problem som kan orsaka dålig inneluft, och föreslår lösningar. Vissa problem kan du åtgärda själv. För andra behöver du anlita experthjälp.

Checklista för villa, radhus och småhus

Kontrollera om det kommer in tillräckligt med ren luft

 1. Saknas det uteluftsventiler (tilluftsventiler) i sovrum och vardagsrum? De kanske har blivit övertapetserade eller försvunnit i samband med renovering. Det kan också ha varit självdrag i huset. Ta fram gömda ventiler. Installera eventuellt fler eller nya ventiler. Luften ska gå från de rum där luften är renast – sovrum och vardagsrum – till kök och badrum, och där gå ut.
 2. Är ventilerna stängda? De kan ha gått igen av drag eller blåst, eller någon kan ha stängt dem när det var kallt ute. Öppna dem, och se till att de inte kan gå igen. Kontrollera att ventilen är rätt monterad enligt fabrikantens anvisning. Överväg att skaffa en annan sorts ventil eller placera ventilen på ett annat ställe.
 3. Har ventilerna blivit tilltäppta av smuts? Gör rent gallret på̊ utsidan, väggenomföringen och insidans ventil. Om det kommer in smuts genom uteluftsventilen, komplettera med ett grovfilter som du sedan byter eller gör rent då och då.
 4. Går ventilerna att öppna och att låsa i önskat läge? Laga eller byt ut trasiga ventiler.
 5. Upplever du dålig luft eller drag? Det kan bero på att det finns för få uteluftsventiler. Skaffa fler ventiler så blir det en bättre genomluftning och mindre drag.
 6. Tar uteluftsventilerna in förorenad luft? Har någon ventil hamnat på̊ en inglasad balkong eller altan? Överväg att skaffa en annan sorts ventil eller att placera ventiler på andra ställen. Tala med grannarna om de till exempel röker eller parkerar i närheten av dina ventiler.
 7. Har fönstren bytts ut eller fått nya tätningslister? Var luftinsläppet vid fönstret den enda ventilation som rummet hade? Komplettera med uteluftsventiler.

Kontrollera om frånluftsventilationen fungerar bra

 1. Finns det frånluftsventiler i alla våtutrymmen och kök? Det behövs. Sätt in ventiler om det saknas. Förorenad och fuktig luft ska fångas upp och föras ut så nära föroreningskällan som möjligt.
 2. Är det bakdrag i någon frånluftsventil eller öppen spis, det vill säga att det kommer in luft utifrån? Kontrollera att luften går utåt, genom att hålla ett papper för ventilöppningen. Suger det fast? Du kan hindra bakdrag genom att komplettera frånluftsventilen med ett backspjäll.
 3. Är ventilen smutsig? Ta loss och rengör den enligt anvisningarna. Byt packningar vid behov. Ändra inte ventilens inställning. Dammsug i kanalen så långt det är möjligt. Använd en dammsugare med bra filter för utblåsningsluften. Sätt tillbaka ventilerna.
 4. Kan en ventil vara felinställd? Anlita ett ventilationsföretag för att få ventilen rätt inställd.
 5. Kan du inte längre reglera en ventil? Laga eller byt ut den.
 6. Låter din köksfläkt eller våtrumsfläkt för mycket för att du ska vilja använda dem? Använd ett reducerat läge, eller byt till en tystare fläkttyp.

Kontrollera så att luften kan flöda i rätt riktning

Är innerdörrarna så täta att ingen luft kan strömma igenom när de är stängda? Gör en luftspringa över eller under dörren, eller sätt in överluftsventiler. En överluftsventil bör ha en fri area på minst 100 cm 2 runt omkring.

Vädra på rätt sätt

 • Öppna och vädra ut en kort stund varje dag.
 • Det går bra att vädra ut i kök och badrum om det blåser från rätt håll, så att luften dras ut genom det öppna fönstret och inte blåser in i bostaden.
 • Öppna gärna ett fönster i sovrummet när du lagar mat. Ha då köksdörren stängd eller nästan stängd, så går inte matoset in i bostaden.
 • Undvik att ständigt ha fönster på̊ glänt om du har fungerande uteluftsventiler.

Underhåll ventilationssystemet

 • Lär dig hur ditt ventilationssystem är tänkt att fungera.
 • Ta reda på̊ vilka larm som finns, och vad du ska göra om det larmar i ventilationssystemet.
 •  Rengör regelbundet ventiler, kanaler, fläktar och ventilationsaggregat.
 •  Byt filter regelbundet, så att ventilationen fortsätter fungera.
 •  Prova spjäll och bakdragsanordningar regelbundet.
 •  Kontrollera att inte frånluft återcirkulerar till tilluftssidan i ventilationsaggregatet.
 •  Kontrollera tätningarna i aggregatluckorna och mellan aggregatdelarna.
 •  Se till att ha en god grundventilation när du inte är hemma.
 •  Teckna ett serviceavtal vid behov.

Har du radon i bostaden?

Har du problem med radon i huset är det ofta extra viktigt med god ventilation. En bra luftgenomströmning kan göra stor nytta för att minska radonhalten, om de höga halterna beror på husets byggmaterial. Om du däremot har problem med markradon är andra åtgärder nödvändiga. Ta därför alltid hjälp av en expert för att hitta rätt lösning för ditt hus.
Om du redan har ett system för radonventilation, se till att en sakkunnig då och då kontrollerar att det fungerar bra.

Läs mer om radonventilation i rapporten "Åtgärder mot radon i bostäder" och på Boverkets webbsidor om radon.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen