På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad säger lagen?

Granskad:

Kommunen ansvarar för planering av bostadsförsörjningen och för de åtgärder som krävs för att bostäder ska kunna byggas. Men det handlar också om att främja en utveckling av det befintliga bostadsbeståndet och att få tillgång till bostäder för att lösa särskilda behov.  

Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen utgår från bostadsförsörjningslagen. Tonvikten ligger vid att planera för att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder. Det kan ske genom åtgärder som möjliggör bostadsbyggande eller genom att främja en utveckling av det befintliga bostadsbeståndet. Kommunen behöver också få tillgång till bostäder för att lösa särskilda bostadsbehov.

Även i andra lagar finns bestämmelser som på olika sätt ger kommunen ett ansvar – eller i vissa fall befogenheter – när det gäller bostadsförsörjningen. I den här delen av webbhandboken redovisar vi hur kommunens samlade ansvar för bostadsförsörjningen framgår av relevanta lagar och förordningar.

Det generella ansvaret för bostadsförsörjningen medför inga utkrävbara rättigheter men i vissa fall ger annan lagstiftning en utkrävbar rätt till bostad. Rättighetsperspektivet behandlas utförligare på sidan Rätt till bostad?, se Relaterad information.

Inte enbart kommunen utan även statliga och regionala myndigheter har en roll i bostadsförsörjningen. På sidan Vem gör vad?, se Relaterad information, finns en översikt över ansvarsfördelningen mellan olika aktörer.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen