Kommunens ansvar enligt lagen

Kommunen ansvarar dels för planering av bostadsförsörjningen, dels för den planläggning och andra åtgärder som krävs för att bostäder ska kunna byggas.

Kommunerna bygger normalt sett inte själva några bostäder i någon större omfattning utan skapar förutsättningar för tillkomsten av bostäder.

Denna handbok behandlar bostadsförsörjningslagen. Men också i andra lagar finns bestämmelser som på olika sätt ger kommunen ett ansvar för boendefrågor.

Här redovisar vi, förutom bostadsförsörjningslagen, några andra lagar och förordningar som berör kommunens ansvar för bostadsförsörjningen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej