Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lufttätning av klimatskärmen

Granskad:

Klimatskärmen är husets ytterväggar, fönster, dörrar, tak och golv. När man lufttätar den, hindrar man att alltför mycket kall utomhusluft kommer in. Då blir det varmare inomhus. Det leder i sin tur till lägre energikostnader. Ofta behöver man justera in ventilationen på nytt när man har tätat klart, eftersom det läcker in mindre luft.

Lufttätning av klimatskärm

Överväg att täta klimatskärmen om huset är dragigt eller om det konstaterats luftläckage på andra sätt. Det kan ibland kännas med handen, eller undersökas genom att släppa lite rök vid genomföringar såsom fönster, dörrar, ventiler med mera.

Det är extra viktigt med en tät klimatskärm om huset ventileras med mekanisk till- och frånluft med värmeväxling (FTX) eller mekanisk till- och frånluft (FT).

Hus kan tätas både utifrån och inifrån. Det vanligaste i vårt kalla klimat är att tätningen sätts på insidan av klimatskärmen (det vill säga på klimatskärmens varma sida). Det beror på att tätningen ofta också har en fuktskyddande funktion i form av ångbroms eller ångspärr.     

Det går att täta klimatskärmen på olika sätt med olika typer av material som tätningslister och tätningsmassor. Vilken metod och vilket material som passar bäst beror på förutsättningarna i huset.

Du kan täta klimatskärmen när som helst på året. Men för vissa tätningsmetoder finns rekommendationer om lägsta utomhustemperatur för att tätningsmaterialet ska fästa ordentligt. Ta reda på om det gäller den metod som du har tänkt dig.

En otät byggnad kräver mer energi än en lufttät. Det kommer in för mycket kall luft utifrån genom exempelvis väggar, fönster, golv och vind. Dessutom kan blåst minska isoleringsförmågan. Men även värmeväxling (värmeåtervinning av ventilationsluften) fungerar sämre när luftläckage sänker temperaturen på luften som når värmeväxlaren.

En dåligt utförd tätning läcker mycket mer luft än en bra. Därför är det ofta klokt att försöka identifiera dåliga tätningar. Det kan du göra genom att till exempel provtrycka och läcksöka din byggnad.

Illustrationen visar en bild före där flera vanliga luftläckagevägar finns i byggnaden.
Vanliga luftläckagevägar till vänster i bild. Efter att tätning gjorts minskar oftast luftläckagen. Illustration: Boverket / Altefur Development

Energibesparing och lönsamhet

Normalt kan du spara pengar på att täta klimatskärmen. Framförallt om det är läckor i fönster och dörrar eftersom det brukar vara billigt att åtgärda. Hur stor energibesparingen blir beror på bland annat husets skick, vilket ventilationssystem huset har samt var i landet du bor. Lönsamheten beror på exempelvis kostnad för investering och aktuellt pris på energi.

Andra nyttor

God lufttäthet ger bland annat

 • minskad risk för fuktskador
 • skönare inomhustemperatur
 • bättre ljudisolering.

Andra åtgärder som kan vara lämpliga att göra samtidigt

 • Ofta behöver du justera in ventilationen för att den ska fungera bra när du har tätat klimatskärmen om den läckte mycket från början.
 • Det är inte bra om det kommer in alldeles för lite luft i huset. Därför kan en tätning av klimatskärmen behöva kompenseras med ökad tilluft via ventilationen.

Att tänka på för att få full nytta av åtgärden

Här får du exempel på vad du kan göra för att hantera utmaningar före, under och efter åtgärden för att få full nytta av den.

Före åtgärden

 • Det är ofta klokt att försöka identifiera dåliga tätningar. Det kan du göra genom att till exempel provtrycka och gör en läcksökning. Det kan ge information både om hur mycket och var det läcker luft. Som privatperson kan det vara svårt att göra detta på egen hand. Det är bra att veta att du kan anlita experter för att göra en professionell besiktning av ditt hus, till exempel gällande lufttätheten. Företag har erfarenhet och rätt verktyg för att hitta och åtgärda problem, utifrån förutsättningarna i ditt hus.
 • Välj material utifrån husets förutsättningar och detaljer. Det finns tätningslister och tätningsmassor med olika täthetsgrad och livslängd.
 • När du väljer material, tänk på om ytan som tätas kommer vara utsatt för fukt eller kyla. Olika typer av tätningslister och tätningsmassor lämpar sig olika bra i olika miljöer.
 • Om ditt hus har självdragsventilation är det tänkt att visst läckage genom klimatskärm ska fungera som tilluft för ventilationen (gäller ibland även hus med mekanisk ventilation med en frånluftsfläkt). När du tätar, måste det minskade friskluftsintaget ibland kompenseras med nya tilluftsventiler.  Det kan du göra genom att ta upp nya spalt- eller ytterväggsventiler.
 • Ta reda på om fönstren och dörrarna är raka. Fönster och dörrar som inte hänger rakt har sämre tätning mot karmen och får därför större värmeläckage mellan båge och karm. Om det behövs, justera gångjärn och stängningsbeslag så att fönsterbågen/dörrbladet ligger jämnt mot falsen i karmen innan du tätar.  

Dokumentera hur mycket energi huset använder före renoveringen, så att du har något att jämföra med, när du följer upp för att se resultatet.

Efter att åtgärden har genomförts

 • För att användningen av energi ska minska så mycket som möjligt, behöver värmesystemet justeras in, så att det har rätt inställningar. Har du termostatstyrd värme sker det automatiskt, annars behöver du justera manuellt. Anlita gärna en expert för att göra injusteringen. Värmesystem kan vara komplexa och kräva professionell kunskap för styrning och injustering.
 • Injustera även ventilationen för att få rätt luftflöden, om huset har mekanisk ventilation.
 • Följ upp hur mycket energi huset använder, under det första året efter renoveringen. Om du inte ser den minskning av energianvändning som du hade förväntat dig, så undersök om något är fel eller kan förbättras.
 • Tätning minskar husets effektbehov. Undersök om du kan få ett billigare elabonnemang. Om din renovering har minskat behovet av el, kan du ha möjlighet att sänka den fasta kostnaden för elabonnemanget, genom att byta till en lägre kapacitet för huvudsäkringen (”säkra ned”). Du kan också sänka kostnaden för fjärrvärme om du har ett abonnemang med en bestämd maxeffekt.
 • Uppdatera din underhållsplan, och beskriv ändringarna du har gjort i huset. Om det inte finns en underhållsplan för huset så är det ett bra tillfälle att skriva en. Du kan läsa mer om att göra en underhållsplan på sidan Planera och genomför underhållet på ditt hus.
  Planera och genomför underhåll på ditt hus

Här kan du få hjälp

Energi- och klimatrådgivning

Du kan fråga om råd hos energi- och klimatrådgivningen i din kommun. Det är gratis, och de är opartiska och har kunskaper om ditt område.

Hitta din energi- och klimatrådgivare (på Energimyndighetens webbplats)

Energideklaration

Finns det en energideklaration för huset? Annars kan det kan vara en god idé att anlita en certifierad energiexpert för att göra en energideklaration. Då får du dessutom förslag till åtgärder för just ditt hus.

Sök och hämta energideklaration

Hitta energiexperter

Experter

Som privatperson kan det vara svårt att göra vissa saker själv. Du kan alltid ta hjälp av experter. Företagen har erfarenhet och rätt verktyg. De kan ge dig råd om renoveringen, utifrån förutsättningarna i ditt hus.

Även om du inte ska göra arbetet själv, är det bra om du lär dig mer om de åtgärder du är intresserad av. Då blir det lättare att välja rätt hantverkare, vara en bra tydlig beställare och följa arbetet under renoveringen.

Montageanvisningar

Läs gärna monteringsanvisningar från flera olika tillverkare och leverantörer. Där kan du få kunskap om hur du kan göra. Du kan också jämföra olika produkters styrkor och svagheter. Om du ska anlita ett företag för att göra jobbet, kan du dessutom skriva i avtalet att de ska följa en viss anvisning. Oftast kan du hitta anvisningarna genom att söka på internet.

Certifieringar och kvalitetssystem

För att säkerställa kvalitet och säkerhet, finns det certifieringar och kvalitetssystem för de som arbetar med exempelvis isolering, ventilation eller värmesystem. Det kan vara en god idé att läsa om vilka branschorganisationer, certifieringar och kvalitetssystem som finns, för det du planerar att göra. Du kan till exempel ha som krav i avtalet med hantverkare, att de ska ha en viss certifiering, så har du en ökad trygghet som beställare. Du kan hitta vissa certifierade och auktoriserade företag på Energimyndighetens webbplats.

När du ska anlita hantverkare (på Energimyndighetens webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen