På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunen får i vissa fall återkräva utbetalat återställningsbidrag

Kommunen har viss möjlighet att kräva tillbaka ett redan utbetalat återställningsbidrag.

Beslut om återbetalning

Ett återställningsbidrag som kommunen redan har betalat ut till sökanden kan kommunen kräva tillbaka helt eller delvis endast i följande två fall.

  • Om den som har mottagit bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att bidrag felaktigt lämnats eller lämnats med ett för högt belopp.
  • Om bidraget i något annat fall har lämnats felaktigt eller lämnats med ett för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Eftergift

Om det finns särskilda skäl får kommunen helt eller delvis efterge återbetalningsskyldigheten.

Bidragsbrottslagen

Den som lämnar oriktiga uppgifter och på så sätt orsakar fara för att återställningsbidrag betalas ut felaktigt eller med ett för högt belopp kan dömas för bidragsbrott eller vårdslöst bidragsbrott. Det framgår av bidragsbrottslagen (2007:612).

Anmälan till Polismyndigheten

Kommunen ska göra en anmälan till Polismyndigheten om det kan misstänkas att ett brott enligt bidragsbrottslagen har begåtts. I "Relaterad information" finner du en länk till propositionen till bidragsbrottslagen och till Socialförsäkringsutskottets betänkande.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej