Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets bildmaterial och texter

Granskad:

Här kan du hitta och ladda ner ett urval av Boverkets aktuella bildmaterial. Det kan vara olika typer av illustrationer, fotografier och grafiskt material som används i Boverkets information.

Under fliken "Fördjupning" finns information om hur du får använda våra bilder.

Under fliken "Frågor & svar" finns svar på de vanligaste frågorna om användning av Boverkets bilder och texter.

Kampanjmaterial till Energiguiden

Man med skylt framför hus. På skylten står det boverket.se/energiuiden.

På den här sidan kan du hitta och ladda ner det kampanjmaterial som används i Boverkets information om Energiguiden och bidraget för energieffektivisering i småhus. Materialet kan användas i kommunikation till småhusägare.

Grafiskt material för klimatdeklaration

Dator, enplanshus, flerbostadshus och sol som skiner

På denna sida kan du hitta och ladda ner de illustrationer som används i Boverkets information om klimatdeklarationer för byggnader. Du kan använda materialet för eget bruk inom din organisation.

Grafiskt material för livscykelanalys av byggnader

Illustration av ett rött hus med en guldplakett med avbockning på taket. Illustration: Infab/Tictac/Boverket

Här kan du hitta och ladda ner de illustrationer för livscykelanalyser (LCA) som används i Boverkets LCA-vägledning. Du kan använda materialet för att illustrera information om hur man beställer en LCA och vad den innehåller.

Grafiskt material för miljöindikatorer

pajdiagram

På denna sida kan du hitta och ladda ner de illustrationer som används i Boverkets information om miljöindikatorer. Du kan använda materialet för eget bruk inom din organisation.

Grafiskt material för ekosystemtjänster

Illustration: Boverket

Här kan du hitta och ladda ner användbart material som ikoner och illustrationer för ekosystemtjänster. Du kan använda materialet för att illustrera värden och funktioner i stadens parker, natur och omland som vi människor är helt beroende av.

Grafiskt material för bygga nytt, ändra eller underhålla

En husägare som byggt samtliga bygglovsbefriade åtgärder på sin tomt.

På denna sida kan du hitta och ladda ner illustrationer att använda för att beskriva vad som gäller för att bygga nytt, bygga om eller bygga till och när man kan behöva bygglov. Illustrationerna får användas för eget bruk inom din organisation.

Grafiskt material för ras och skred

Landmassa som glider och drar med sig byggnader ut i vattnet.

På den här sidan kan du hitta och ladda ner de illustrationer för ras och skred som används i Boverkets vägledning om geotekniska säkerhetsfrågor vid planläggning. Du kan använda materialet för att illustrera information om detta ämne.

Grafiskt material för process för översiktsplanering

Evighetssymbol med beskrivand etext

På den här sidan kan du hitta och ladda ner de illustrationer för process för översiktsplanering  som används i Boverkets information.

Grafiskt material för strandskydd

land släntar ner mot vatten, pilar visar olika avstånd

På den här sidan kan du hitta och ladda ner de illustrationer för strandskydd som används i Boverkets vägledning. Du kan använda materialet för att illustrera information om hur man arbetar med strandskydd.

Text på Boverkets webbplats

Boverket skriver bland annat vägledning och rapporter i stor omfattning och det går bra att återge delar av en text oavsett i vilket media det är publicerat.

Längst ner på varje webbsida finns information om hur du kan källhänvisa till just den sidan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen