Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggnadens energianvändning baserad på mätning

Granskad:

Här beskrivs hur byggnadens energianvändning bestäms baserat på uppmätta värden. Mätning är den rekommenderade metoden vid verifiering av energikraven i Boverkets byggregler (BBR). Energiprestanda i en energideklaration ska också som huvudregel grunda sig på uppmätta värden.

Byggnadens energianvändning baserad på mätning

När byggnadens energianvändning baserat på mätning bestäms behöver två huvudsakliga steg genomföras:

  • Bearbeta mätuppgifterna inför normaliseringen
    Här bearbetas och fördelas den uppmätta energianvändningen på energi till uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsenergi och eventuell komfortkyla, uppdelat i elenergi, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas. Detta är en förberedelse inför normaliseringen i nästa steg.
  • Normalisera energianvändningen
    Här korrigeras den faktiska energianvändningen till att visa energianvändningen vid ett normalt brukande av byggnaden vid ett normalt klimat (det vill säga ett normalår). Korrigeringen för brukandet omfattar energi till tappvarmvatten, vilken innetemperatur som har hållits i byggnaden och internlaster. Efter detta normalårskorrigeras den klimatberoende energianvändningen.

Det finns val i menyn där mer kan läsas om dessa steg. Här beskrivs också en alternativ metod för att normalisera uppmätta värden som framförallt kan vara aktuell vid uppförande av nya byggnader.

Byggnadens energianvändning kan bestämmas genom mätning enligt kapitel 3 i föreskriften BEN. Ta del av hela föreskriften under rubriken "Boverkets författningssamling" i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen