Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Sammanställning av bostadsutformningsdelarna i Boverkets byggreglers konsekvensutredningar

Granskad:

När Boverket tar fram nya eller ändrar befintliga föreskrifter eller allmänna råd görs även en konsekvensutredning.

Förutom att redovisa vilka konsekvenser, som exempelvis ekonomiska, de nya eller ändrade reglerna får beskrivs även motiven bakom de nya eller ändrade reglerna.

Konsekvensutredningarna finns på Boverkets webbplats. Men för att följa exempelvis ett visst avsnitt eller en viss regel i BBR behöver man gå in i flera olika konsekvensutredningar, eftersom de är ordnade efter vilken BBR-revidering de är framtagna till.

För att underlätta har därför Boverket gjort en sammanställd konsekvensutredning för bostadsutformningsavsnittet 3:2, sedan 2005. I dokumentet har vi klippt ihop de delar av konsekvensutredningarna som beskriver detaljerna av motiven till ändringar i avsnitt 3:2 i reglerna och vilka konsekvenserna är. Dokumentet finns i "Relaterad information" här på sidan.

Dokumentet är framtaget i informativt syfte. Genom att enbart läsa detta dokument kan delar av helheten gå förlorad. De fullständiga konsekvensutredningarna finns i Boverkets författningssamling, som du hittar under Lag & rätt här på www.boverket.se. Information om när vilka regler trädde ikraft hittar du i respektive version av reglerna. Även reglerna finns i Boverkets författningssamling, som du hittar under Lag & rätt . En länk finns i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen