På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Resultat i uppdraget om att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön

Granskad:

Här presenteras några av de resultat som har tagits fram sedan Boverket fick uppdraget från regeringen 2018 om nationell samordning av det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön. Resultaten på de underliggande sidorna består av material och sammanställningar från konferenser och rapporter.

Kommunkonferens 2021 - Har vi råd att klimatanpassa?

Foto på inspelningsstudion där moderator och föreläsare syns i bakgrunden.

I juni 2021 anordnade Boverket i samarbete med Lunds kommun, Göteborgs stad, samt Svenska miljöinstitutet IVL en digital tvådagarskonferens med workshop inom klimatanpassning för den byggda miljön.

Sammanställning av myndigheters arbete med klimatanpassning

Foto på mindre byggnader i ett översvämmat grönområde.

Sammanställningen omfattar ett aktuellt urval av myndigheters arbete med klimatanpassning som bedömts vara relevant för klimatanpassning för den byggda miljön fram till juni 2021.

Internationell jämförelse av klimatanpassningsportaler

Illustration av de ingående portalerna.

En jämförelse mellan ett urval av internationella klimatanpassningsportaler och Klimatanpassning.se.

Rapport - Hinder och möjligheter

Foto på äldre byggnad i grönområde intill vatten

Rapporten redovisar identifierade hinder för klimatanpassningsarbetet och rekommendationer för lämpliga åtgärder, som ett underlag för Boverkets och samverkansmyndigheternas arbete med regeringsuppdraget.

Kommunkonferens 2020 med temat översvämning

Foto från konferensen.

Den första tvådagarskonferensen hölls i januari 2020 i Karlskrona. Ta del av materialet från presentationerna och workshoppen här.

Programförklaring - Klimatanpassning för den byggda miljön

Foto på barn som cyklar i en allé.

Samverkansmyndigheterna har en gemensam programförklaring. I denna finns formulerat en vision samt ett övergripande mål för det gemensamma arbetet med regeringsuppdraget under åren 2019 till 2022.

Rapport – Klimatförändringar som påverkar byggnader

Foto på snötäckt träbyggnad.

Under 2019 tog SMHI fram, på uppdrag av Boverket, en kort rapport som påvisar hur klimatet kan komma att förändras.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen