Kampanjer för dig

Stöd för ökat byggande, renovering och energieffektivisering

Illustration över bostadsområde. Illustration: Jan Olsson

Sverige behöver fler bostäder och en del av de bostäder som finns behöver renoveras och göras mer energieffektiva. Därför har regeringen infört olika stöd och bidrag för att stimulera bostadsbyggande, renoveringar och energieffektivisering.

Jämställdhet ger plats för fler!

Invigningen av mötesplats Lindängen i Malmö. Foto: Sanna Dolck

Att arbeta med jämställdhet handlar om demokrati och människliga rättigheter - det offentliga rummet ska vara tillgängligt för alla! Ta del av Boverkets och andras erfarenheter av att arbeta med jämställdhet i det offentliga rummet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen