På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Öppningsknapp i lägenhet till lås i entrédörren

Granskad:

Här följer ett referat av en dom från Kammarrätten i Göteborg om möjligheten att få bostadsanpassningsbidrag för en öppningsknapp inne i lägenheten för att kunna öppna låset i flerbostadshusets entrédörr åt besökare.

Åtgärden ansågs inte vara en nödvändig åtgärd i detta enskilda fall för att bostaden skulle vara ändamålsenlig för sökanden.

Rättsfall om öppningsknapp till dörrlås

En rullstolsburen man som bodde på tredje våningen i ett flerbostadshus och som hade beviljats dörrautomatik med handsändare ansökte om en så kallad öppningsknapp till entrédörren. Denna var alltid låst och kunde enbart öppnas med nyckel eller mannens handsändare. Det fanns inget kodlås och ingen porttelefon. Mannen ansökte om en öppningsknapp för att inte behöva ta sig ner till entrédörren varje gång han fick besök.

Kommunen
Kommunen avslog ansökan med motiveringen att problemet var generellt och att behovet av anpassning inte hade med funktionsnedsättningen att göra.

Förvaltningsrätten
Sökanden överklagade till förvaltningsrätten och anförde bland annat att han inte kunde rulla ner och öppna vid besök och heller inte kasta ut nycklar genom fönstret.

Kommunen anförde att förutom att det var fråga om en generell anpassning så var åtgärden inte nödvändig för att bostaden skulle vara ändamålsenlig, eftersom sökanden, enligt kommunens mening, kunde åka ner till entrédörren och öppna för besökare.

Förvaltningsrätten ansåg att en knapp för att kunna öppna entrédörren inifrån lägenheten inte utgjorde en sådan generell åtgärd som det ankom på fastighetsägaren att åtgärda. När det gällde frågan om åtgärden var nödvändig för sökanden ansåg förvaltningsrätten att det inte skäligen kunde krävas av sökanden att han vid varje besök skulle tvingas ta sig ner till entrédörren. Åtgärden borde därför anses nödvändig. Förvaltningsrätten biföll därför sökandens överklagande.

Kammarrätten
Kommunen överklagade till kammarrätten. Kammarrätten gjorde en annan bedömning än förvaltningsrätten och fastställde kommunens beslut.

Kammarrätten konstaterade att det av utredningen i målet hade framkommit att sökanden självständigt kunde ta sig in till och ut från bostaden. För att installation av en så kallad öppningsknapp, som gav möjlighet att öppna entrédörren till byggnaden från lägenheten, skulle anses motiverad krävdes att denna åtgärd bedömdes som nödvändig med hänsyn till sökandens funktionsnedsättning. Även med beaktande av att sökanden hade svårigheter att röra sig så ansåg inte kammarrätten att en så kallad öppningsknapp var nödvändig för att bostaden skulle vara ändamålsenlig som bostad. Kammarrätten biföll därför kommunens överklagande och undanröjde förvaltningsrättens dom.

Kammarrätten i Göteborg, dom 2013-02-05, målnummer 3944-12.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen