På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Att tänka på!

Granskad: 

I denna typ av anläggningar är risken för uppkomst av brand och anlagda bränder större än i de flesta andra verksamheter.

För att minska risken för anlagd brand är det lämpligt att tomten är väl upplyst och att sådant som skymmer sikten och ger möjlighet till gömställen och likande tas bort.

Eftersom kravet på hushållning med avfall är undantaget behöver soprum inte byggas. För att minska risken för anlagda bränder bör inte sopkärl ställas intill eller nära en byggnad. Lämpligen bör de förvaras inom ett inhägnat område som är möjligt att låsa eller låsas fast på annat sätt. Detsamma bör om möjligt göras även för annan lös brännbar utrustning utomhus.

Källarfönster kan eventuellt sättas igen för att det inte ska finnas ett obevakat utrymme i byggnaden som det är enkelt att anlägga en brand i. Tänk dock på att källarfönster även kan används som brandgasventilation och bör kunna forseras av räddningstjänsten.

Det kan även vara lämpligt med en värmekänslig kabel längs takfoten som är kopplad till brandlarmet.

Informationsblad om att minska risken för anlagd brand

Myndigheten för samhällsskydd (MSB) har tagit fram ett informationsblad hur man kan minska risken för anlagda bränder. Här finns exempelvis figurer som förklarar närmare vad problemen kan vara och hur man löser dem.

Animerad film utan tal om hur du ska agera vid brand

MSB har, inom ramen för Aktiv mot brand, tagit fram två filmer utan tal som visar på hur man ska agera vid brand i

  • flerbostadshus
  • anläggningsboenden

Filmerna är utan tal för alla ska förstå budskapet oberoende av ens svenskkunskaper.

Hur man ska agera vid brand i ett anläggningsboende är samma som på hotell, vandrarhem, bed & breakfast och andra tillfälliga boenden.

Att alla har kunskap om hur utrymning är tänkt att fungera i de byggnader som vi vistas i är av stor vikt då brandskyddet ser lite olika ut beroende på hur vi förväntas agera i händelse av brand. Hur man ska agera i händelse av brand kan dessutom skilja sig åt mellan olika länder. Därför är det bra att MSB har tagit fram dessa filmer som är oberoende av vilket språk man pratar för att kunna ta till sig innehållet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen