På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppsala kommun

Granskad:

Uppsala kommun, med 230 767 invånare (2019-12-31), ligger i Uppland och tillhör Uppsala län. Befolkningen ökade med 5 603 invånare under år 2019. Uppsala uppgav i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2020 att de har underskott på bostäder i kommunen.

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2019

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att nuvarande och kommande invånare lever i goda bostäder och boendemiljöer. De ger en övergripande bild över kommunens målsättning och inriktning för bostadsförsörjning och bostadsplanering samt vilka utmaningar kommunen står inför och kommunens förutsättningar. Uppsala anger tre fokusområden och redovisar tydliga mål och åtgärder kopplat till respektive fokusområde. 

Under fokusområdet Hållbart byggande och hållbar stads- och landsbygdsutveckling anges bl.a. att kommunstyrelsen vid markanvisningar ska ta hänsyn till vilka typer av bostäder och verksamheter som behövs för balans på den lokala bostadsmarknaden. Under Ökat bostadsbyggande: Uppsalamodellen lyfts en aktiv markpolitik som ett sätt att öka möjligheterna till en blandning av upplåtelseformer och att en del av de hyresrätter som byggs på kommunalt anvisad mark ska vara bostadssociala lägenheter. Under det tredje fokusområdet, Utveckling inom befintligt bostadsbestånd, anges bl.a. att kommunen i samarbete med allmännyttan ska ta ett helhetsgrepp om utvecklingen i områden som står inför renovering, upprustning och kompletteringar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen